ITM Employment Consulting
Payroll Outsourcing Services Romania
Home      PFA      Legislatie PFA
Printeaza aceasta paginaAdauga la Favorite
 
 
 
 
 
(1) Persoanele fizice, cetateni romani sau cetateni straini, care provin din statele membre ale Uniunii Europene si din statele apartinand Spatiului Economic European, pot desfasura activitati economice pe teritoriul Romaniei, in mod independent, sau pot constitui asociatii familiale in conditiile prevazute de prezenta lege....
Având în vedere că Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, cu modificările şi completările ulterioare, a condus la disfuncţionalităţi în activitatea de autorizare, prevederile sale fiind interpretate în mod diferit de autorităţile publice locale desemnate cu aplicarea lor, paşii care trebuie parcurşi de către solicitanţi diferind de la o primărie la alta...
Normă metodologică din 21/10/2004 de aplicare a Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, Publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1048 din 12/11/2004
Art. 1. - Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează modul de punere în aplicare a prevederilor Legii nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice şi a asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi economice în mod independent, denumită în continuare lege....
 
LB
1. Broderie
2. Boiangerie ...