Archive of posts tagged Ordinul nr. 43/8/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de

Ordinul nr. 43/8/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Ordinul nr. 43/8/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 – În vigoare de la 20.01.2016 – Ministerul Sănătăţii Casa Naţională de Asigurări [...]

MODEL Adeverinta pentru concediu medical – valabila din 20.01.2016

ANEXĂ (Anexa nr. 19 la norme) ANGAJATOR/CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE . . . . . . . . . . Nr. de înregistrare . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . . A D E V E R I N Ţ Ă [...]