Archive of posts filed under the Tichete de masa category.

Din luna mai 2016 creste valoarea tichetelor de masa. Valoarea tichetelor de cresa ramane aceeasi.

Valoarea tichetelor de masă pentru semestrul I din 2016 a fost stabilita de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) prin Ordinul MMFPSPV nr. 934/2016 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2016, ordin ce a apărut în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 373 [...]

Limitele de acordare a tichetelor de masa. Posibilitatea si nu obligatia acordarii tichetelor de masa.

Conform art. 1 si 2 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa: ART. 1 (1) Salariaţii din cadrul societăţilor comerciale, regiilor autonome şi din sectorul bugetar, precum şi din cadrul unităţilor cooperatiste şi al celorlalte persoane juridice sau fizice care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă, denumite în continuare angajator, pot [...]

Valoarea nominala a tichetului de masa. Angajatorul e obligat la majorarea tichetelor la noua valoare de 9.35 lei?

Valoarea nominala a tichetului de masa se stabileste de catre angajatori, impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite sau cu reprezentantii salariatilor in limita celei prevazute de lege, tinand seama de posibilitatile financiare proprii ale angajatorilor. In temeiul art.2 din Norma de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, angajatorii, impreuna cu organizatiile [...]

Incepand cu luna mai.2013, valoarea nominala a unui tichet de masa este de 9,35 lei, iar valoarea sumei lunare care se acorda sub forma de tichete de cresa este de 420 lei

Pentru semestrul I al anului 2013, începand cu luna mai, valoarea nominala a unui tichet de masa, stabilita potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, cu modificarile ulterioare, ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 18/2006 pentru completarea art. [...]

Declaratia 205

Declaratia 205 se depune de catre platitorii de venituri care in anul 2011 au avut obligatia calcularii, retinerii si virarii impozitului pe veniturile cu regim de retinere la sursa. Termenul de depunere al declaratiei 205 aferenta 2011 este 29 februarie 2012. Sunt obligati sa depuna declaratia 205: A. platitorii de venit care au obligatia calcularii, [...]

Modificări aduse legislaţiei tichetelor prin O.U.G. nr. 58/28.06.2010

Tichetele de masă: pentru societatea care le acordă, sunt deductibile la calculul impozitului pe profit, în limitele prevazute de lege şi sunt scutite de la plata taxelor şi contribuţiilor salariale si patronale – Art. IV, litera b), din OUG nr. 58/26.06.2010. sunt incluse în categoria veniturilor obţinute de o persoană ca urmare a unei relaţii [...]

Regimului fiscal al tichetelor de masă şi tichetelor de vacanţă din iulie 2010

Modificările aduse regimului fiscal al tichetelor de masă şi tichetelor de vacanţă NU au implicaţii asupra sarcinii fiscale a societatii care acordă acest tip de beneficiu propriilor salariaţi. Atat tichetele de masă cat şi tichetele de vacanţă sunt în continuare deductibile la calculul impozitului pe profit (16%) şi sunt scutite de la plata taxelor şi [...]