Archive of posts filed under the Sanatate si securitate in munca category.

Angajarea unui minor

Conform prevederilor art. 13 alin. 1 din Codul muncii republicat: “(1) Persoana fizicã dobândeşte capacitate de muncã la împlinirea vârstei de 16 ani. (2) Persoana fizicã poate încheia un contract de muncã în calitate de salariat şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul pãrinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activitãţi potrivite cu dezvoltarea [...]

Examenul medical la angajarea in munca. Supravegherea sanatatii lucratorilor. Medicul de medicina muncii.

Examenul medical la angajarea in munca se efectueaza pentru: a) lucratorii care vor fi angajati cu contract individual de munca pe perioada determinata sau nedeterminata; b) lucratorii care isi schimba locul de munca sau sunt detasati in alte locuri de munca ori alte activitati; c) lucratorii care isi schimba meseria sau profesia. Examenul medical la [...]

Legislatie SSM – securitatea si sanatatea in munca

- Codul Muncii – Legea 53/2003, republicata; – Legea nr. 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca, protectia muncii; – H.G. nr. 1425/2006 – Norme metodologice de aplicare ale Legii nr. 319/2006; – Legea nr. 245/2004 – securitatea generala a produselor; – Legea nr. 240/2004 – raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu [...]

H.G. nr. 1242/14.12.2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii SSM nr. 319/2006

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 925/27.12.2011 a fost publicata H.G. nr. 1.242/14 decembrie 2011, pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1.425/2006. Text integral H.G. 1242/2011: „Art. 21. — Pentru a putea să desfășoare activitățile de prevenire și protecție, lucrătorul desemnat [...]

Potrivit H.G.nr. 955/08.09.2010 toti angajatorii trebuie sa isi organizeze intern activitatea de protectie si securitatea muncii sau sa apeleze la servicii externe de securitate si sanatate in munca

Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.425/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 882 din 30 octombrie 2006, se modifică şi se completează prin Hotararea Guvernului Romaniei nr. 955/08.09.2010 publicata in Monitorul Oficial nr.0661 din 27.septembrie.2010. Aceasta prevede urmatoarele: [...]