Archive of posts filed under the Retineri salariale category.

Deducerea personala incepand cu 01.01.2016

Codul fiscal prevede, incepand cu 01.01.2016, in art. 77 – Deducere personală, urmatoarele: “(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii [...]

Cotele de contribuții sociale in 2016

- Cotele de contributie de asigurări sociale pentru 2016 sunt stipulate de Legea nr. 340/2015, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 942 din 19 decembrie 2015 ce prevede: 26,3% pentru condiții normale de muncă, din care 10,5% pentru contribuția individuală și 15,8% pentru contribuția datorată de angajator; 31,3% pentru condiții deosebite de muncă, din care 10,5% [...]

Contributia datorata de angajatori la fondul pentru persoanele cu handicap. Platitori ai contributiei. Cuantumul contributiei.

Temei legal: Legea nr. 448 (republicata) din 06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Art. 78. -(2) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi. (3) [...]

Ajutorul de inmormantare

Ajutorul de inmormantare este un venit neimpozabil atat in cazul angajatului, cat si in cazul altor persoane, daca clauzele din contractele de munca sau prevederile din legi speciale prevad acordarea acestuia. La nivelul angajatorului, sumele respective vor reprezenta cheltuieli sociale deductibile in limita unei sume stabilite prin aplicarea unei cote de pana la 2% asupra [...]

Contributiile sociale reglementate de Codul Fiscal in 2011 si Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate

Contributiile sociale reglementate de Codul Fiscal sunt urmatoarele: 1. contributia individuala de asigurari sociale si contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat; 2. contributia individuala de asigurari sociale de sanatate si contributia datorata de angajator la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate; 3. contributia pentru concedii si indemnizatii de [...]

H.G. nr. 1397/2010 privind modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”

Prin H.G. nr. 1397/2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 0897/31.dec.2010, a fost aprobat modelul, continutul, modalitatea de depunere si de gestionare a “Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”. Declaratie se poate depune, pe format de hartie, semnat si stampilat, conform legii, la [...]

Retinerile din salariu

Potrivit art. 164 din Codul muncii, "Nici o retinere din salariu nu poate fi operata, in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege“. Angajatorul are dreptul sa retina din salariile angajatilor, in lipsa unei hotarari judecatoresti, impozitele si contributiile pe care salariatul le datoreaza, lunar, statului, conform reglementarilor in vigoare.   Pentru celelalte retineri, de [...]

Pensia alimentara si retinerile salariale

Art. 164 alin. (1) din Codul muncii prevede urmatoarele: “Art. 164. – (1) Nici o retinere din salariu nu poate fi operata, in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege. (2) Retinerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decat daca datoria salariatului este scadenta, lichida si exigibila si a fost constatata [...]