Archive of posts filed under the Pensii category.

Ajutorul de deces 2015

În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă. Prin dovada se intelege orice mijloc de probă [...]

Ajutorul de inmormantare

Ajutorul de inmormantare este un venit neimpozabil atat in cazul angajatului, cat si in cazul altor persoane, daca clauzele din contractele de munca sau prevederile din legi speciale prevad acordarea acestuia. La nivelul angajatorului, sumele respective vor reprezenta cheltuieli sociale deductibile in limita unei sume stabilite prin aplicarea unei cote de pana la 2% asupra [...]

Ajutorul de deces 2013

Ajutorul de deces se acorda in cazul decesului: – asiguratului; – al pensionarului – sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurări sociale şi se afla în întreţinerea titularului la data decesului. Beneficiari: În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului ajutorul de deces se achită unei singure persoane care [...]

O.U.G. nr. 59/2011pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c) – h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor

ORDONANTA DE URGENTA  Nr. 59 din 29 iunie 2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c) – h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor EMITENT:  GUVERNUL ROMANIEI PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 457 din 30 iunie 2011 In temeiul Legii nr. 119/2010 privind stabilirea [...]

Contributiile sociale reglementate de Codul Fiscal in 2011 si Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate

Contributiile sociale reglementate de Codul Fiscal sunt urmatoarele: 1. contributia individuala de asigurari sociale si contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat; 2. contributia individuala de asigurari sociale de sanatate si contributia datorata de angajator la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate; 3. contributia pentru concedii si indemnizatii de [...]

Comunicat Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti referitor la inchidere conturi O.U.G. nr. 58/2010

Datorita modificarii art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si art. III din OUG nr. 58/2010 cu prevederile OUG 82/2010  se inchid conturile deschise la trezoreriile sectoarelor 1,2,4,5 si 6 pe seama Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti cod de cont  22210309.13601150. Astfel pentru incasarile restante pe [...]

Comunicat Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti pentru persoanele asigurate in baza contractelor si declaratiilor de asigurare sociala

Avand in vedere dispozitiile art.298 alin (3) din Legea nr.53/2003 (Codul Muncii), cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu 01.01.2011 se abroga dispozitiile Decretului nr.92/1976. Ca urmare, de la aceasta data  nu mai exista temei legal  pentru a efectua inscrisuri in carnetele de munca. In vederea efectuarii inregistrarilor pana la 01.01.2011 in carnetele de munca, [...]

Nivelul minim al venitului lunar asigurat inscris in declaratia de asigurare sau in contractul de asigurare sociala

Conform art.36 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, incepand cu data de 01.01.2011 nivelul minim al venitului lunar asigurat inscris in declaratia de asigurare sau in contractul de asigurare sociala este de 708 lei, iar nivelul maxim de 10.110 lei. Cota de contributie de asigurari sociale este in anul 2011 de [...]

Precizari Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti privind prevederile Legii 263/2010 a sistemului unitar de pensii publice

Având în vedere prevederile Legii nr. 287/2010 a bugetului asigurǎrilor sociale de stat pe anul 2011, publicatǎ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  880/28.XII.2010 şi ale Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicatǎ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852/20.XII.2010, vă comunicăm următoarele: 1. Potrivit art. 102 alin.(1) [...]

Comunicat Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti cu privire la eliberarea carnetelor de munca aflate pentru prelucrare si scanare

Comunicat  Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti din data de 20.decembrie.2010: In vederea fluidizarii lucrului cu publicul, incepand cu data de 23 decembrie 2010, cererile privind eliberarea carnetelor de munca aflate la CPMB pentru prelucrare si scanare se depun in fiecare zi  de luni pana joi intre 9 -16 la etajul 1, ghiseul 34 sau [...]