Archive of posts filed under the D112 category.

Zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza in 2017

Conform art. 139 din Codul Muncii republicat cu modificările şi completările ulterioare, in anul 2017 vom avea urmatoarele zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza: 1 ianuarie 2017 – duminica (Anul Nou) 2 ianuarie 2017 – luni (Anul Nou) 24 ianuarie 2017 – marti (Ziua Unirii Principatelor Romane) 16 aprilie 2017 – duminica (Pastele Catolic si [...]

MODEL Adeverinta de salariat pentru medicul de familie

Denumirea angajatorului …………………………… Cod fiscal (CUI/CNP angajator/persoană fizică) ………. Nr. de înregistrare la registrul comerţului …………. A D E V E R I N Ţ Ă Prin prezenta se certifică faptul că domnul/doamna ………………….., CNP ……………….., act de identitate …… seria ……… nr. ……., eliberat de ………… la data de …………, cu domiciliul în ……….., [...]

Ordinul nr. 43/8/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Ordinul nr. 43/8/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 – În vigoare de la 20.01.2016 – Ministerul Sănătăţii Casa Naţională de Asigurări [...]

Deducerea personala incepand cu 01.01.2016

Codul fiscal prevede, incepand cu 01.01.2016, in art. 77 – Deducere personală, urmatoarele: “(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii [...]

Ajutorul de deces 2016

În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă. Prin dovada se intelege orice mijloc de probă [...]

Cotele de contribuții sociale in 2016

- Cotele de contributie de asigurări sociale pentru 2016 sunt stipulate de Legea nr. 340/2015, publicată în Monitorul Oficial al Romaniei nr. 942 din 19 decembrie 2015 ce prevede: 26,3% pentru condiții normale de muncă, din care 10,5% pentru contribuția individuală și 15,8% pentru contribuția datorată de angajator; 31,3% pentru condiții deosebite de muncă, din care 10,5% [...]

Ajutorul de deces 2015

În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă. Prin dovada se intelege orice mijloc de probă [...]

Legea nr. 187/2014 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pentru anul 2015

Legea nr. 187/2014 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pentru anul 2015  a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 961/30.12.2014  introducand urmatoarele prevederi aplicabile în acest an: a) salariul mediu brut pentru anul 2015 utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale este suma de 2.415 lei; b) cuantumul ajutorului de deces în [...]

Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2015

Hotararea Guvernului nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 902 din 11 decembrie 2014. In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si [...]

Calendarul ZILELOR LIBERE din 2014

Anul Nou -  1 ianuarie – miercuri – 2 ianuarie – joi Paste – 20 aprilie – duminica – 21 aprilie – luni Ziua Internationala a Muncii – 1 Mai – joi Rusalii – 8 iunie – duminica – 9 iunie – luni Adormirea Maicii Domnului – 15 august –  vineri Sfântul Andrei – 30 [...]