Archive of posts filed under the Consultanta category.

O.U.G. nr. 60/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puțin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel puțin 4% din numarul total de angajati, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protectia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. “Actul normativ adoptat de Guvern urmărește dinamizarea procesului de integrare [...]

Legea nr.12/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.52 din 22 ianuarie 2015

Legea nr.12/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.52 din 22 ianuarie 2015: Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art.I. – Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si [...]

Legea nr. 187/2014 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pentru anul 2015

Legea nr. 187/2014 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pentru anul 2015  a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 961/30.12.2014  introducand urmatoarele prevederi aplicabile în acest an: a) salariul mediu brut pentru anul 2015 utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale este suma de 2.415 lei; b) cuantumul ajutorului de deces în [...]

Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2015

Hotararea Guvernului nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 902 din 11 decembrie 2014. In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si [...]

Contractul de munca la domiciliu. Conditii speciale.

Munca la domiciliu este reglementata de ar. 108 – 110 din Codul muncii republicat – Legea nr. 53/2003, republicata. Conform art. 108 din Codul muncii republicat, sunt considerati salariati cu munca la domiciliu acei salariati care indeplinesc, la domiciliul lor, atributiile specifice functiei pe care o detin. Pentru realizarea sarcinilor de serviciu ce le revin, [...]

Reducerea cu o patrime a duratei normale de munca pentru salariata gravida

Acte necesare reducere program cu 1/4: 1. Recomandare de la medicul de familie 2. Cerere de reducere a timpului de lucru. Baza legislativa: O.U.G. nr. 96/2003 Art. 9. In cazul în care o salariata se afla în una dintre situaţiile prevazute la art. 2 lit. c)-e) şi desfasoara la locul de munca o activitate care [...]

Legislatie SSM – securitatea si sanatatea in munca

- Codul Muncii – Legea 53/2003, republicata; – Legea nr. 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in munca, protectia muncii; – H.G. nr. 1425/2006 – Norme metodologice de aplicare ale Legii nr. 319/2006; – Legea nr. 245/2004 – securitatea generala a produselor; – Legea nr. 240/2004 – raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu [...]

Legea nr. 51/2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 182 din 21.martie.2012 s-a publicat Legea nr. 51/2012 privind modificarea si completarea Legii nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii. Text integral: Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. I Legea nr. 108/1999 pentru infiintarea si organizarea Inspectiei Muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, [...]

Fise fiscale 2011 (formular 210) pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor si pentru zilieri

Angajatorii au obligatia sa completeze si sa depuna fise fiscale (formular 210) pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor si pentru zilieri, fise fiscale aferente anului fiscal 2011, pana miercuri, 29 februarie 2012. Fisele fiscale 2011 se depun la unitatea fiscala in a carei raza teritoriala contribuabilii au domiciliul fiscal sau unde sunt luati in [...]

Cum se completeaza si depune declaratia fiscala unica D112 atunci cand s-a optat pentru depunerea trimestriala a acesteia, dar pleaca angajati in cursul trimestrului?

Depunerea trimestriala a declaratiei fiscale unice D112 inseamna faptul ca se completeaza si se depune cate o declarate pentru fiecare luna din trimestru si se plateste impozitul pe veniturile din salarii si asimilate acestora si a contributiilor sociale obligatorii aferente pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului. Platitorii de venituri din salarii [...]