Archive of posts filed under the Concediul de maternitate category.

Legea nr.12/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.52 din 22 ianuarie 2015

Legea nr.12/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.52 din 22 ianuarie 2015: Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art.I. – Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si [...]

MODEL de instiintare a societatii despre starea fiziologica de graviditate a salariatei

In atentia Conducerii Societatii ______________ si Departamentului Resurse Umane, Subsemnata___________________, angajata in cadrul societatii _________________, in cadrul Departamentului ______________, avand functia de _______________, posesoare a C.I. seria ___ nr. _____, C.N.P. __________________, conform O.U.G. nr. 96/2003 art. 2 lit. c), va aduc la cunostinta starea mea fiziologica de graviditate. Prin prezenta cerere va rog sa [...]

MODEL DE INFORMARE a salariatei privind protectia maternitatii la locul de munca

Antet societate Nr. ___________/ Data __________________ INFORMARE privind protectia maternitatii la locul de munca Prin prezenta, in conformitate cu art.6 alin.2 din O.U.G. nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004, aducem la cunostinta salariata _________________________________, nascuta la data de _________, in _____________, avand CNP [...]

MODEL Adresa de informare a ITM despre salariata gravida

Antet Catre, Inspectia Muncii Inspectoratul  Teritorial de Munca__________________________ Prin prezenta va facem cunoscut ca S.C. _________________ S.A./S.R.L. are o salariata gravida, care a informat societatea asupra starii ei, in conformitate cu prevederile art.7 al.(1) din O.U.G. nr. 96/14.10.2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata prin Legea nr.25/05.03.2004: Numele salariatei : ___________________________________ Functia: ___________________________________________ [...]

MODEL Adresa de informare a Centrului de medicina muncii despre salariata gravida

Antet societate Catre, Centrul Medical _______________________ Prin prezenta va facem cunoscut ca S.C. ____________________ S.A./  S.R.L are o salariata gravida, care a informat societatea asupra starii ei, in conformitate cu prevederile art.7 al.(1) din O.U.G. nr. 96/14.10.2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata prin Legea nr.25/05.03.2004: Numele salariatei : __________________________________________ Functia: ___________________________________________________ Punctul [...]

Se poate concedia salariata gravida, in concediu maternitate, crestere sau ingrijire copil?

Ca regula, angajatorul NU are voie sa dispuna concedierea: – angajatei gravide din momentul depunerii instiintarii scrise catre angajator asupra starii fiziologice de graviditate, – angajatei aflate in concediul de maternitate; – angajatei aflate in concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea [...]

Concediul de maternitate

Concediul de maternitate este acel concediu de care pot beneficia angajatele inainte si dupa nastere, in conditiile in care au contribuit la fondul national de asigurari de sanatate, cu plata unei indemnizatii aferente. Beneficiarele de indemnizatie si concediu de maternitate Asiguratele sistemului public au dreptul, pe o perioda de 126 de zile calendaristice, la concediu [...]