Archive of posts filed under the Concediul de risc maternal category.

Legea nr.12/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.52 din 22 ianuarie 2015

Legea nr.12/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.52 din 22 ianuarie 2015: Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art.I. – Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si [...]

Reducerea cu o patrime a duratei normale de munca pentru salariata gravida

Acte necesare reducere program cu 1/4: 1. Recomandare de la medicul de familie 2. Cerere de reducere a timpului de lucru. Baza legislativa: O.U.G. nr. 96/2003 Art. 9. In cazul în care o salariata se afla în una dintre situaţiile prevazute la art. 2 lit. c)-e) şi desfasoara la locul de munca o activitate care [...]

MODEL de instiintare a societatii despre starea fiziologica de graviditate a salariatei

In atentia Conducerii Societatii ______________ si Departamentului Resurse Umane, Subsemnata___________________, angajata in cadrul societatii _________________, in cadrul Departamentului ______________, avand functia de _______________, posesoare a C.I. seria ___ nr. _____, C.N.P. __________________, conform O.U.G. nr. 96/2003 art. 2 lit. c), va aduc la cunostinta starea mea fiziologica de graviditate. Prin prezenta cerere va rog sa [...]

MODEL DE INFORMARE a salariatei privind protectia maternitatii la locul de munca

Antet societate Nr. ___________/ Data __________________ INFORMARE privind protectia maternitatii la locul de munca Prin prezenta, in conformitate cu art.6 alin.2 din O.U.G. nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 25/2004, aducem la cunostinta salariata _________________________________, nascuta la data de _________, in _____________, avand CNP [...]

MODEL Adresa de informare a ITM despre salariata gravida

Antet Catre, Inspectia Muncii Inspectoratul  Teritorial de Munca__________________________ Prin prezenta va facem cunoscut ca S.C. _________________ S.A./S.R.L. are o salariata gravida, care a informat societatea asupra starii ei, in conformitate cu prevederile art.7 al.(1) din O.U.G. nr. 96/14.10.2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata prin Legea nr.25/05.03.2004: Numele salariatei : ___________________________________ Functia: ___________________________________________ [...]

MODEL Adresa de informare a Centrului de medicina muncii despre salariata gravida

Antet societate Catre, Centrul Medical _______________________ Prin prezenta va facem cunoscut ca S.C. ____________________ S.A./  S.R.L are o salariata gravida, care a informat societatea asupra starii ei, in conformitate cu prevederile art.7 al.(1) din O.U.G. nr. 96/14.10.2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca, aprobata prin Legea nr.25/05.03.2004: Numele salariatei : __________________________________________ Functia: ___________________________________________________ Punctul [...]

MODEL RAPORT privind protectia maternitatii la locurile de munca

Antet societate RAPORT nr. _____/data ___________ privind protectia maternitatii la locurile de munca Incheiat astazi, ___________, in urma evaluarii efectuate ca raspuns la adresa nr._____/data_____ inaintata societatii de salariata ________________________________. Evaluarea a avut loc astazi _____________, la locul de munca al dnei._______________, angajata a S.C. _____________S.A./ S.R.L., in functia de _________________________________. Evaluarea s-a efectuat de [...]

Se poate concedia salariata gravida, in concediu maternitate, crestere sau ingrijire copil?

Ca regula, angajatorul NU are voie sa dispuna concedierea: – angajatei gravide din momentul depunerii instiintarii scrise catre angajator asupra starii fiziologice de graviditate, – angajatei aflate in concediul de maternitate; – angajatei aflate in concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea [...]

Concediul de risc maternal

Daca angajatorul nu poate, in mod obiectiv, sa modifice conditiile si orarul de munca sau sa o repartizeze la un alt loc de munca, salariatele au dreptul la concediu de risc maternal dupa cum urmeaza: – inainte de data solicitarii concediului de maternitate – dupa data revenirii din concediul postnatal obligatoriu, salariatele care au nascut [...]