Archive of posts filed under the Concediul de odihna category.

Legea nr.12/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.52 din 22 ianuarie 2015

Legea nr.12/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.52 din 22 ianuarie 2015: Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art.I. – Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si [...]

Calculul indemnizatiei de concediu de odihna

Indemnizata de concediul de odihna = media zilnica a drepturilor salariale din ultimile 3 luni anterioare plecarii in concediul de odihna; ea nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenit pentru perioada respectiva prevăzut în CIM; Calculul indemnizatiei de concediu de odihna (CO) : Etapa I Se [...]

Model decizie programare a concediului de odihna

Antetul societatii DECIZIE INTERNA nr. __/data ____ Obiect: PROGRAMAREA CONCEDIILOR DE ODIHNA PENTRU ANUL _____ Reprezentantul legal al S.C. ________ S.R.L., dl. /dna./dra. ___________, in calitate de Administrator/Director general In baza art. 143 din Codul Muncii; In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societatii, D [...]

Indemnizatia de concediu de odihna

Pe durata concediului de odihna salariatii au dreptul la o indemnizatie ce nu poate fi mai mica decat salariul de baza, indemnizatiile si sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectiva si prevazute in contractul individual de munca. Indemnizatia trebuie platita de angajator cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de plecarea in concediu. Indemnizatia [...]

Concediul de odihna

Directiva 2003/88/CE stabileste ca statele membre sunt obligate sa ia masuri astfel incat fiecare lucrator sa dispuna de dreptul la un concediu anual platit de cel putin patru saptamani, fara ca aceasta perioada minima sa poata fi inlocuita cu o indemnizatie in bani. Concediul de odihna este o forma de repaus periodic  – alaturi de [...]