Archive of posts filed under the Concedii category.

Legea nr.12/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.52 din 22 ianuarie 2015

Legea nr.12/2015 pentru modificarea si completarea Legii nr.53/2003 – Codul muncii publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, nr.52 din 22 ianuarie 2015: Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art.I. – Legea nr.53/2003 – Codul muncii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.345 din 18 mai 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si [...]

Reducerea cu o patrime a duratei normale de munca pentru salariata gravida

Acte necesare reducere program cu 1/4: 1. Recomandare de la medicul de familie 2. Cerere de reducere a timpului de lucru. Baza legislativa: O.U.G. nr. 96/2003 Art. 9. In cazul în care o salariata se afla în una dintre situaţiile prevazute la art. 2 lit. c)-e) şi desfasoara la locul de munca o activitate care [...]

Indemnizaţia pentru cresterea copilului si stimulentul lunar – modificarile aduse prin Legea nr. 166/2012 privind aprobarea O.U.G. nr. 124/2011

Modificările importante aduse prin Legea nr. 166/2012 privind aprobarea O.U.G. nr. 124/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative care reglementează acordarea de beneficii de asistenţă socială, publicată în Monitorul Oficial nr. 699/11.10.2012, se referă la următoarele aspecte, în ceea ce priveşte indemnizaţia pentru creşterea copilului şi  stimulentul lunar: Stabilirea cuantumului indemnizaţiei pentru creşterea copiilor la 85% din [...]

Legea concediului paternal nr. 210/1999, aprobata prin H.G. nr. 244/2000

LEGE nr. 210 din 31 decembrie 1999 privind concediul paternal EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 31 decembrie 1999 Parlamentul României adopta prezenta lege. ART. 1 (1) Concediul paternal se acorda în condiţiile prevăzute de prezenta lege, în scopul de a asigura participarea efectivă a tatălui la îngrijirea noului-născut. (2) Tatăl copilului [...]

Concediul medical nu mai diminueaza durata concediului de odihna

Art. 145 alin. 2 din Codul muncii republicat prevede faptul ca durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste prin contractul individual de munca cu respectarea legii si a contractelor colective aplicabile si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. In consecinta, salariatul care a lipsit de la serviciu o parte din [...]

MODEL de instiintare a societatii despre starea fiziologica de graviditate a salariatei

In atentia Conducerii Societatii ______________ si Departamentului Resurse Umane, Subsemnata___________________, angajata in cadrul societatii _________________, in cadrul Departamentului ______________, avand functia de _______________, posesoare a C.I. seria ___ nr. _____, C.N.P. __________________, conform O.U.G. nr. 96/2003 art. 2 lit. c), va aduc la cunostinta starea mea fiziologica de graviditate. Prin prezenta cerere va rog sa [...]

Indemnizatie CIC 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni anterioare nasterii copilului

Incepand cu luna octombrie 2012, indemnizatia de creştere a copilului creste de la 75% la 85% din venitul net. Astfel, pentru parintii care opteaza pentru varianta unui singur an de concediu pentru ingrijirea copilului, indemnizatia lunară se stabileşte in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimele 12 luni si nu poate fi [...]

CIC pentru parintii copiilor nascuti dupa 1 martie 2012

Incepand cu data de 1 martie 2012, o lună din perioada totală a concediului de creştere a copilului va trebui alocată celuilalt părinte, în caz contrar dreptul de a beneficia de respectiva lună de concediu se pierde. O.U.G. nr. 124/2011 publicată în Monitorul Oficial al Roamaniei, Partea I, nr. 938 din 30 decembrie 2011: Articolul [...]

Concediu fara plata pana la implinirea varstei de 2 ani pentru cei ce au optat pentru CIC de 1 an

Conform art. 6 din O.U.G. nr. 111/2010, persoanele care au ales varianta de CIC de 1 an, pot beneficia in continuare, pana la implinirea varstei de  2 ani, de concediu fara plata. Conform art. 6 al. 1  din O.U.G. nr. 111/2010: “Dupa implinirea de catre copil a varstei de un an, cu exceptia copilului cu [...]

Concediul fara plata

Art. 54 din Codul muncii republicat prevede urmatoarele: “Contractul individual de muncă poate fi suspendat, prin acordul părţilor, în cazul concediilor fără plată pentru studii sau pentru interese personale”. Art. 153 din Codul muncii republicat prevede urmatoarele: “al. (1) Pentru rezolvarea unor situaţii personale salariaţii au dreptul la concedii fără plată. al. (2) Durata concediului [...]