Archive of posts filed under the Autorizatii de munca category.

Castigul salarial mediu brut pe anul 2013 si cuantumul ajutorului de deces 2013

In Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr. 107/22.02.2013, a fost publicata Legea bugetului asigurarilor de stat, Legea nr. 6 din 21 februarie 2013. ART. 16 Câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013 este de 2.223 lei. ART. 17 Cuantumul ajutorului de deces se stabileşte, în condiţiile [...]

Legea nr. 80/2011 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene

In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 443/24.06.2011 a fost publicata Legea nr. 80/2011 pentru modificarea si completarea OUG 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, lege ce aduce modificari si completari semnificative regulilor de libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor Uniunii [...]

Incadrare in munca strainii membri de familie ai cetatenilor romani fara autorizatie de munca

Incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei este reglementata de O.U.G nr. 56/2007 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei. Ordonanta defineste notiunea de strain ca fiind persoana care nu are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European. Conform art.5 lit. [...]

Cadrul normativ de echivalare a diplomelor acordate de institutii de invatamant din Republica Moldova

Cadrul normativ de echivalare a diplomelor acordate de institutii de invatamant din Republica Moldova este dat de Legea nr.39 din 12 martie 1999 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Romaniei şi Guvernul Republicii Moldova privind recunoasterea reciproca a diplomelor, certificatelor şi titlurilor stiintifice, acordate de institutii de invatamant acreditate in Romania şi in Republica Moldova, semnat [...]

Angajare cetateni UE in Romania

Autorizatia de munca este necesara strainilor astfel cum acestia sunt definiti de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 56/2007 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei, respectiv: „persoana care nu are cetatenia romana sau cetatenia unui alt stat membru al Uniunii Europene ori al Spatiului Economic European”. Cetatenii UE se pot angaja [...]

Tipurile si numarul de autorizatii de munca care pot fi acordate strainilor in anul 2010

In conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 56/2007 privind incadrarea in munca si detasarea strainilor pe teritoriul Romaniei, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 134/2008, in anul 2010 vor fi eliberate strainilor care doresc sa se incadreze in munca sau sa presteze munca in Romania in baza deciziei de detasare a unui angajator persoana [...]