Archive of posts filed under the Angajatori category.

Ordonanta Guvernului nr. 4/2017 pentru completarea Codului fiscal. Contracte individuale de munca cu timp partial sub salariul minim brut pe tara garantat in plata.

In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 508 din 25 iulie 2017 a fost publicata Ordonanta Guvernului nr. 4/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ordonanta ce se aplică efectiv incepand cu veniturile aferente lunii august 2017. Ordonanta impune firmelor sa plateasca, incepand din prima zi a lunii august, contributiile la CAS și CASS la [...]

Modificarile aduse Codului muncii prin O.U.G. nr. 53/2017

O.U.G. nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 644 din 7 august 2017. Art. 15 15^1 din Codul muncii (modificat prin O.U.G. nr. 53/2017) Noua reglementare După art. 15, se introduce un nou articol, art. 15^1. “Art. 15^1 În sensul prezentei legi, [...]

O.U.G. nr. 53/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 — Codul muncii

O.U.G. nr. 53/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 644 din 7 august 2017. Luand in considerare prevederile Programului de guvernare 2017 – 2020, Masura nr. 1 “ Stimularea crearii de noi locuri de munca din capitolul Politici publice in domeniul muncii si [...]

O.U.G. nr. 60/2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puțin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel puțin 4% din numarul total de angajati, potrivit Legii nr. 448/2006 privind protectia și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap. “Actul normativ adoptat de Guvern urmărește dinamizarea procesului de integrare [...]

Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 01.februarie.2017

Hotărârea Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 6 ianuarie 2017 stabileste faptul ca salariul minim brut va creşte de la 01.februarie.2017 de la 1.250 de lei la 1.450 de lei, pentru un program complet de lucru de 166 de ore, în medie, [...]

Zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza in 2017

Conform art. 139 din Codul Muncii republicat cu modificările şi completările ulterioare, in anul 2017 vom avea urmatoarele zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza: 1 ianuarie 2017 – duminica (Anul Nou) 2 ianuarie 2017 – luni (Anul Nou) 24 ianuarie 2017 – marti (Ziua Unirii Principatelor Romane) 16 aprilie 2017 – duminica (Pastele Catolic si [...]

1 iunie – Ziua Copilului, o noua zi nelucratoare in Codul Muncii

Legea nr. 220/14.11.2016 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 931 din 18 noiembrie 2016. “ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 931 din 18 noiembrie 2016 Parlamentul României adoptă prezenta lege. ARTICOL UNIC  La alineatul (1) al [...]

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române. O noua zi nelucratoare in Codul Muncii

LEGE nr. 176 din 7 octombrie 2016 pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii EMITENT PARLAMENTUL Publicat în  Monitorul Oficial al Romaniei nr. 808 din 13 octombrie 2016 Parlamentul României adoptă prezenta lege. Articolul UNIC  Alineatul (1) al articolului 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul [...]

Din luna mai 2016 creste valoarea tichetelor de masa. Valoarea tichetelor de cresa ramane aceeasi.

Valoarea tichetelor de masă pentru semestrul I din 2016 a fost stabilita de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) prin Ordinul MMFPSPV nr. 934/2016 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2016, ordin ce a apărut în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 373 [...]

MODEL Adeverinta de salariat pentru medicul de familie

Denumirea angajatorului …………………………… Cod fiscal (CUI/CNP angajator/persoană fizică) ………. Nr. de înregistrare la registrul comerţului …………. A D E V E R I N Ţ Ă Prin prezenta se certifică faptul că domnul/doamna ………………….., CNP ……………….., act de identitate …… seria ……… nr. ……., eliberat de ………… la data de …………, cu domiciliul în ……….., [...]