Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 01.februarie.2017

Hotărârea Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 6 ianuarie 2017 stabileste faptul ca salariul minim brut va creşte de la 01.februarie.2017 de la 1.250 de lei la 1.450 de lei, pentru un program complet de lucru de 166 de ore, în medie, pe lună, reprezentând 8,735 lei/oră. Ceea ce, pentru salariatul platit cu minimul pe economie, inseamna faptul ca  va primi lunar suma neta de 1.065 de lei, cu 140 de lei mai mult decat pana in ianuarie 2017.

Avand in vedere Hotărârea Guvernului nr.  nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, angajatorii au ca termen majorarea salariului minim brut pe tara garantat in plata in ReGES pana la data de 27.februarie.2017.

H.G. 500/2011 art. 4 al. (2) Orice modificare a elementelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c)-g) se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare prevăzut la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003, republicată. Excepţie fac situaţiile în care modificările se produc ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti sau ca efect al unui act normativ când înregistrarea în registru se face în ziua în care angajatorul se prezumă, potrivit legii, că a luat cunoştinţă de conţinutul acestora.

HG nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 15 din 06 ianuarie 2017

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – Incepand cu data de 1 februarie 2017, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, suma stabilita in bani care nu include sporuri si alte adaosuri, se stabileste la 1.450 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,00 ore, in medie, pe luna, in anul 2017, reprezentand 8,735 lei/ora.

Art. 2. - (1) Stabilirea salariului de baza sub nivelul celui prevazut la art. 1 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei, pentru fiecare contract individual de munca in care salariul minim este stabilit sub cel mentionat in prezenta hotarare, in masura in care, potrivit legii, fapta nu constituie infractiune.

(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, prin inspectoratele teritoriale de munca judetene si al municipiului Bucuresti, imputernicit, dupa caz, prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3. - La data prevazuta la art. 1, Hotararea Guvernului nr. 1.017/2015 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 987 din 31 decembrie 2015, se abroga.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează: Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu Ministrul economiei,

Alexandru Petrescu

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

Bucureşti, 6 ianuarie 2017.

Nr. 1.

Related posts:

  1. H.G. nr. 871/2013 salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată 2014, publicata in M.Of. al Romaniei nr. 703 din 15.11.2013 – HOTĂRÂREA nr. 871/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată
  2. Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata pentru anul 2015
  3. Salariul minim pe economie 2013. H.G. nr. 23/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
  4. Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata din 01.ianuarie.2011 va fi de 670 lei lunar
  5. Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata si coeficienti de ierarhizare in 2011

Leave a Reply