Archive of entries posted on September 2013

Contributia datorata de angajatori la fondul pentru persoanele cu handicap. Platitori ai contributiei. Cuantumul contributiei.

Temei legal: Legea nr. 448 (republicata) din 06.12.2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap Art. 78. -(2) Autorităţile şi instituţiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel puţin 50 de angajaţi, au obligaţia de a angaja persoane cu handicap într-un procent de cel puţin 4% din numărul total de angajaţi. (3) [...]

Reducerea cu o patrime a duratei normale de munca pentru salariata gravida

Acte necesare reducere program cu 1/4: 1. Recomandare de la medicul de familie 2. Cerere de reducere a timpului de lucru. Baza legislativa: O.U.G. nr. 96/2003 Art. 9. In cazul în care o salariata se afla în una dintre situaţiile prevazute la art. 2 lit. c)-e) şi desfasoara la locul de munca o activitate care [...]