Archive of entries posted on August 2013

Angajarea unui minor

Conform prevederilor art. 13 alin. 1 din Codul muncii republicat: “(1) Persoana fizicã dobândeşte capacitate de muncã la împlinirea vârstei de 16 ani. (2) Persoana fizicã poate încheia un contract de muncã în calitate de salariat şi la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul pãrinţilor sau al reprezentanţilor legali, pentru activitãţi potrivite cu dezvoltarea [...]

Ajutorul de inmormantare

Ajutorul de inmormantare este un venit neimpozabil atat in cazul angajatului, cat si in cazul altor persoane, daca clauzele din contractele de munca sau prevederile din legi speciale prevad acordarea acestuia. La nivelul angajatorului, sumele respective vor reprezenta cheltuieli sociale deductibile in limita unei sume stabilite prin aplicarea unei cote de pana la 2% asupra [...]

Ajutorul de deces 2013

Ajutorul de deces se acorda in cazul decesului: – asiguratului; – al pensionarului – sau al unui membru de familie care nu are un drept propriu de asigurări sociale şi se afla în întreţinerea titularului la data decesului. Beneficiari: În cazul decesului asiguratului sau al pensionarului ajutorul de deces se achită unei singure persoane care [...]