Archive of entries posted on June 2013

Limitele de acordare a tichetelor de masa. Posibilitatea si nu obligatia acordarii tichetelor de masa.

Conform art. 1 si 2 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa: ART. 1 (1) Salariaţii din cadrul societăţilor comerciale, regiilor autonome şi din sectorul bugetar, precum şi din cadrul unităţilor cooperatiste şi al celorlalte persoane juridice sau fizice care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă, denumite în continuare angajator, pot [...]

Valoarea nominala a tichetului de masa. Angajatorul e obligat la majorarea tichetelor la noua valoare de 9.35 lei?

Valoarea nominala a tichetului de masa se stabileste de catre angajatori, impreuna cu organizatiile sindicale legal constituite sau cu reprezentantii salariatilor in limita celei prevazute de lege, tinand seama de posibilitatile financiare proprii ale angajatorilor. In temeiul art.2 din Norma de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa, angajatorii, impreuna cu organizatiile [...]