Model decizie colectiva de modificare a salariului minim 2013

Payroll Outsourcing Services in Romania

Payroll Outsourcing Services In Romania

In Monitorul Oficial al Roamniei, Partea I, nr. 52/23.01.2013, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 23/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
  • începând cu 1 februarie 2013, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 750 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore în medie pe lună în anul 2013, reprezentând 4,44 lei/oră.
  • Începând cu 1 iulie 2013, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 800 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore în medie pe lună în anul 2013, reprezentând 4,74 lei/oră.

Stabilirea, pentru personalul încadrat prin încheierea unui contract individual de muncă, de salarii de bază sub nivelul celui menţionat constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1.000 la 2.000 lei.

Antetul societatii

DECIZIA nr. ____/ data ________

Angajatorul S.C. __________ S.R.L./S.A., avand sediul social in __________, str. ________nr. ____, sector/judet____________ , inregistrata la Registrul Comertului din ___________ sub nr. J__/_____/_____, C.U.I. ____________, telefon ___________, avand activitatea principala: ____________ – CAEN ________, reprezentata legal prin dl./dna ._______________, in calitate de administrator/director general,

In baza:
- art. 17 alin. 4 din Codul Muncii,
- H.G. nr. 23/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată  publicata in Monitorul Oficial numarul 52/23.01.2013;

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societatii,

DECIDE:

Art. 1 In temeiul H.G. nr. 23/2013, incepând cu data de 01.02.2013, se modifica salariul lunar brut urmatorilor salariati dupa cum urmeaza:

Nr. crt. NUME SI PRENUME FUNCTIA SALARIUL

VECHI

SALARIUL

ACTUAL

1.

Art. 2. Departamentul resurse-umane si departamentul financiar-contabil vor aduce la indeplinire prezenta decizie.

Art. 3. Prezenta decizie va fi comunicata dupa cum urmeaza:

- 1 exemplar  Departamentul Resurse Umane

- 1 exemplar  Departamentul Financiar-contabil

- 1 exemplar angajat

Administrator/ Director General
_________________________

Related posts:

  1. Model decizie colectiva de modificare a salariului minim 2011
  2. Salariul minim pe economie 2013. H.G. nr. 23/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.
  3. MODEL DECIZIE imputernicire a persoanei ce completeaza si transmite ReGES
  4. Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata din 01.ianuarie.2011 va fi de 670 lei lunar
  5. Salariul minim brut pe economie este incepand cu 01.01.2012 de 700 de lei. Coeficienti de ierarhizare 2012. Contracte colective de munca la nivel de ramura 2012.

Leave a Reply