Archive of entries posted on January 2013

Salariul minim din 01.02.2013 in functie de norma

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 52/23.01.2013, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 23/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. începând cu 1 februarie 2013, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 750 lei lunar, pentru un program complet de lucru [...]

Legea concediului paternal nr. 210/1999, aprobata prin H.G. nr. 244/2000

LEGE nr. 210 din 31 decembrie 1999 privind concediul paternal EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 31 decembrie 1999 Parlamentul României adopta prezenta lege. ART. 1 (1) Concediul paternal se acorda în condiţiile prevăzute de prezenta lege, în scopul de a asigura participarea efectivă a tatălui la îngrijirea noului-născut. (2) Tatăl copilului [...]

Model decizie colectiva de modificare a salariului minim 2013

In Monitorul Oficial al Roamniei, Partea I, nr. 52/23.01.2013, a fost publicată Hotărârea Guvernului nr. 23/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. începând cu 1 februarie 2013, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 750 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 168,667 ore [...]

Salariul minim pe economie 2013. H.G. nr. 23/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata.

H.G. nr. 23/2013 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 52/23.ianuarie.2013 In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile ulterioare, Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare. [...]

Concediul medical nu mai diminueaza durata concediului de odihna

Art. 145 alin. 2 din Codul muncii republicat prevede faptul ca durata efectiva a concediului de odihna anual se stabileste prin contractul individual de munca cu respectarea legii si a contractelor colective aplicabile si se acorda proportional cu activitatea prestata intr-un an calendaristic. In consecinta, salariatul care a lipsit de la serviciu o parte din [...]