Archive of entries posted on November 2012

MODEL de instiintare a societatii despre starea fiziologica de graviditate a salariatei

In atentia Conducerii Societatii ______________ si Departamentului Resurse Umane, Subsemnata___________________, angajata in cadrul societatii _________________, in cadrul Departamentului ______________, avand functia de _______________, posesoare a C.I. seria ___ nr. _____, C.N.P. __________________, conform O.U.G. nr. 96/2003 art. 2 lit. c), va aduc la cunostinta starea mea fiziologica de graviditate. Prin prezenta cerere va rog sa [...]