Cum se completeaza si depune declaratia fiscala unica D112 atunci cand s-a optat pentru depunerea trimestriala a acesteia, dar pleaca angajati in cursul trimestrului?

Payroll Outsourcing Services in Romania

Payroll Outsourcing Services In Romania


Depunerea trimestriala a declaratiei fiscale unice D112 inseamna faptul ca se completeaza si se depune cate o declarate pentru fiecare luna din trimestru si se plateste impozitul pe veniturile din salarii si asimilate acestora si a contributiilor sociale obligatorii aferente pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului.

Platitorii de venituri din salarii si asimilate salariilor prevăzuti la art. 58 alin. (2) din Codul fiscal care au obligatia depunerii trimestriale a declaratiei unice, trebuie insa sa depuna declaratia unica D112 pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care a intervenit incetarea calitatii de asigurat a unui beneficiar de venit, existand urmatoarele situatii distincte:
1. daca a incetat calitatea de asigurat in prima luna din trimestru, declaratia aferenta acestei luni se depune pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare, iar declaratiile aferente lunilor 2 si 3 din trimestru se depun pana la data de 25 inclusiv, a lunii urmatoare trimestrului;
2. daca a incetat calitatea de asigurat in luna a doua din trimestru, se vor depune atat declaratia pentru prima luna a trimestrului, cat si cea pentru luna a doua, pana la data de 25 inclusiv a lunii 3 din trimestru, urmand ca dupa incheierea trimestrului, sa se depuna numai declaratia pentru luna a treia;
3. daca a incetat calitatea de asigurat in luna a treia din trimestru, declaratiile aferente intregului trimestru se depun pana la data de 25 inclusiv, a lunii urmatoare trimestrului.


Related posts:

  1. Depunerea trimestriala sau lunara a declaratiei fiscale unice D112? Primul termen de depunere trimestriala este 25.ianuarie.2012.
  2. Depunerea trimestriala sau lunara a D112?
  3. Angajatorii sunt obligati sa depuna si sa transmita Casei de Asigurari Sociale de Sanatate, pana in data de 15 februarie 2011, Declaratia-Inventar privind contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate
  4. Comunicat CASMB – precizari privind depunerea Concediilor Medicale exemplarul 2 (roz)
  5. Contributii datorate de angajati 2012

Leave a Reply