Archive of entries posted on January 2012

Cum se completeaza si depune declaratia fiscala unica D112 atunci cand s-a optat pentru depunerea trimestriala a acesteia, dar pleaca angajati in cursul trimestrului?

Depunerea trimestriala a declaratiei fiscale unice D112 inseamna faptul ca se completeaza si se depune cate o declarate pentru fiecare luna din trimestru si se plateste impozitul pe veniturile din salarii si asimilate acestora si a contributiilor sociale obligatorii aferente pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare trimestrului. Platitorii de venituri din salarii [...]

Depunerea trimestriala sau lunara a declaratiei fiscale unice D112? Primul termen de depunere trimestriala este 25.ianuarie.2012.

O.G nr. 30/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum si pentru reglementarea unor masuri financiar-fiscale obliga o parte din contribuabili sa depuna trimestrial declaratia unica D 112, iar primul termen de depunere conform acestei ordonante este 25.ianuarie.2012, termen de raportare pentru declaratiile aferente trimestrului IV din 2011. Contribuabilii care sunt [...]

H.G. nr. 1242/14.12.2011 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii SSM nr. 319/2006

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 925/27.12.2011 a fost publicata H.G. nr. 1.242/14 decembrie 2011, pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, aprobate prin H.G. nr. 1.425/2006. Text integral H.G. 1242/2011: „Art. 21. — Pentru a putea să desfășoare activitățile de prevenire și protecție, lucrătorul desemnat [...]

H.G. nr. 1.260/2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011 – cele 29 de sectoare ale economiei nationale pentru care se pot negocia si incheia contracte colective de munca

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 29 decembrie 2011 a fost publicata Hotararea de Guvern nr. 1.260 din 21.12.2011 privind sectoarele de activitate stabilite conform Legii nr. 62/2011- Codul dialogului social. Text integral H.G. 1260/2011: In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, al art. 1 lit. r) din Legea dialogului social [...]

Mentiuni si clarificari ReGES – ReviSal la finalul lui 2011 – Ordinul nr. 2822/2011 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.918/2011 pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la inspectoratul teritorial de munca pentru obtinerea parolei, precum si a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 920 din 23 decembrie 2011 a fost publicat Ordinul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale nr. 2822 din 20.12.2011. Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale a emis la finalul anului 2011 (20.12.2011) un ordin prin care aduce noi mentiuni si clarificari in ceea ce priveste salariul si sporurile care [...]

Contributii datorate de angajati 2012

1. contributia individuala de asigurari sociale – 10,5%, indiferent de conditiile de munca; 2. contributia individuala de asigurari de sanatate – 5,5%; 3. contributia individuala datorata la bugetul asigurarilor pentru somaj – 0,5%. Toate aceste cote se aplica in anul 2012 incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2012.

Contributiile datorate de angajatori 2012

1. contributia la pensii pentru conditii: a) normale de munca – 20,8%; b) deosebite de munca – 25,8%; c) speciale de munca – 30,8%; 2. contributia datorata in functie de clasa de risc intre 0,15 si 0,85%, 3. contributia de asigurari de sanatate – 5,2%; 4. contributia pentru concedii si indemnizatii – 0,85%; 5. contributia [...]

Cotele contributiilor de asigurari sociale pentru anul 2012

Cotele de contributie ale angajatorilor si salariatilor pentru anul 2012 sunt legiferate prin: 1. Legea nr. 294/2011 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 913 din 22.12.2011; 2. Legea nr. 293/2011 a bugetului de stat pe 2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, [...]