Salariul minim brut pe economie este incepand cu 01.01.2012 de 700 de lei. Coeficienti de ierarhizare 2012. Contracte colective de munca la nivel de ramura 2012.

Payroll Outsourcing Services in Romania

Payroll Outsourcing Services In Romania

Salariul minim brut pe economie va creste in anul 2012 de la 670 de lei la 700 lei.
In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 922 din 27.dec.2011 s-a publicat Hotararea de Guvern nr. 1.225/14.12.2011 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, conform careia, incepand cu data de 1 ianuarie 2012, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 700 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore in medie pe luna in anul 2012, reprezentand 4,13 lei/ora.
Stabilirea, pentru personalul incadrat prin încheierea unui contract individual de munca, de salarii de baza sub nivelul celui prevazut mai sus constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1000 la 2000 de lei. Constata contraventia si aplica sanctiunea personalul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, prin inspectoratele teritoriale de munca judetene si al municipiului Bucuresti, imputernicit, dupa caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
Potrivit dispozitiilor art. 40 alin. (2) lit. c) din Codul muncii republicat, angajatorii au obligatia sa acorde salariatilor toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de munca aplicabil si din contractele individuale de munca.
Acordarea drepturilor salariatilor este obligatorie daca acestea isi au ca izvor:
- dispozitii legale: conform art. 164 alin. (3) teza I din Codul muncii, republicat, angajatorul este obligat sa garanteze in plata unsalariu brut lunar cel putin egal cu salariul de baza minim brut pe tara.
- prevederile cuprinse in contractele colective de munca aplicabile incheiate la diferitele niveluri sau in contractele individuale de munca: contractele colective de munca in aplicare la data intrarii in vigoare a Legii nr. 40/2011 isi produc efectele pana la data expirarii termenului pentru care au fost incheiate
Obligativitatea efectelor contractelor colective de munca incheiate la nivelele stabilite de Legea nr. 130/1996 abrogata, este expres prevazuta de art. II alin.(2) din Legea nr. 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, potrivit caruia, contractele colective de munca in aplicare la data intrarii in vigoare a prezentei legi isi produc efectele pana la data expirarii termenului pentru care au fost incheiate.
Daca exista un contract colectiv la nivel de ramura din care face parte angajatorul, in derulare, acesta va fi temei si izvor de drept pentru acordarea drepturilor prevazute in acesta pentru salariatii incadrati la angajatorii care fac parte din acea ramura.
Pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale, la domeniul Dialog Social gasim la domeniul Dialog Social – Contracte colective de munca – la nivel de ramura urmatoarea informatie:
CCM 66-2008 Ramura Industriei Miniere si Geologie
CCM 81-2006 si AA 272 la Ramura Industriei Alimentare, Bauturi, Tutun
AA nr.274-2010 la CCM Ind.Alimentara, Bauturi Tutun
CCM 120-2010 Ramura Agricultura, Piscicultura, Pescuit
CCM 224 – 2008 Ramura Agricultura, Piscicultura si Pescuit – Expirat
CCM 282-2008 la nivelul ramurii din industria lemnului
CCM 314 – 2010 Ramura Metalurgie Feroasa, Neferoasa 2010
CCM 367-2010 Materiale de Constructii 2010-2012
CCM 369-2010 Ramura Chimie-Petrochimie
CCM 408-2007 Ramura Textile si Produse Textile – Expirat
AA 400 – 2011 la CCM Ramura Textile – Confectii
CCM 412 – 2007 si AA 469 si 504 la CCM Chimie -Petrochimie – Expirat
CCM 476-2007 si AA la Ramura electronica, mecanica fina si utilaje si AA – Expirat
CCM 520-2010 ramura Electronica, electrotehnica
CCM 526-2009 Ramura Turism – Expirat
CCM 549-2009 – Ramura COMAT
CCM 614-2011 – 2015 – Cercetare-Proiectare
Observatii
CCM 1161- 2005 -Cercetare Proiectare si AA 1- 4 la contract – Expirat
CCM 631-2007 – Ramura Constructii si AA – Expirat
AA 75 – 2010 – CCM constructii
AA 369 – 2011 la CCM Ramura Constructii
CCM 672 – 2008 si AA Celuloza – Expirat
CCM 2775 si AA la Ramura Celuloza si Hartie – Expirat
CCM Celuloza si AA
AA 2 CCM ramura industria celuloza si hartie
CCM 710 -2008- Ramura Constructii de masini
AA 588-2010 la CCM ramura Constructii de masini
AA 160-2011 la CCM ramura Constructii de masini
CCM 878-2007 – Ramura Gospodarie Comunala, Locativa si Transporturi Locale
AA 615-2011 la CCM 878-2007 Ramura Gospodarie Comunala, Locativa, Transporturi Locale
CCM 967-2007 Ramura Pielarie si Incaltaminte – Expirat
CCM 993-2006 si AA la Ramura Mass-Media
AA4 la Mass- Media
CCM 2929-2005 si AA la Ramura Sticlei si Ceramicii
AA 741-2009 la CCM Ramura Sticlei
AA 131 – 2011 la CCM Ramura Sticlei si Ceramicii
CCM Ramura COMERT 2010 – Expirat
sursa: http://www.mmuncii.ro/ro/715-view.html

Related posts:

  1. Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata si coeficienti de ierarhizare in 2011
  2. Coeficienţi minimi de ierarhizare conform contractelor colective de munca unice la nivel national
  3. Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata din 01.ianuarie.2011 va fi de 670 lei lunar
  4. Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat valabil din 30.01.2010
  5. Angajatorii sunt obligati, incepand cu 01.februarie.2010, sa inregistreze contractele de munca cu o zi inaintea inceperii activitatii

Leave a Reply