Archive of entries posted on August 2011

Portal pentru transmitere ReGES – ReviSal

Inspectia Muncii pune la dispozitia angajatorilor, începand cu data de 15.august.2011, o versiune actualizata a portalului pentru transmiterea registrului de evidenta a salariatilor în format electronic conform prevederilor H.G. nr. 500/2011. Aplicatia Revisal 5.0.6 exporta acum fisiere in format RVS ce trebuie depuse pe linkul corespunzator noului sistem aflat la adresa https://reges.inspectiamuncii.ro/Cont/Autentificare?ReturnUrl=%2fPreluariRegistre Versiunile anterioare de [...]

MODEL DECIZIE imputernicire a persoanei ce completeaza si transmite ReGES

S.C.……………………………..…S.R.L. LOCALITATEA……………………. CUI…………………………………… DECIZIA nr.  ……../……………… S. C. __________________________ S.R.L., reprezentata legal prin dl./dna./dra. _________________________________ in calitate de ______________, In baza prevederilor art. 2 alin. 5 din H.G. nr. 500/2011, In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale si a prerogativelor stabilite prin actul constitutiv al societatii, DECID: Art.1. Incepand cu data de___________,  completarea [...]

Termenele de completare si inregistrare in ReGES – Registrul General de Evidenta a Salariatilor

Termenele de completare respectiv inregistrare in Registrul General de Evidenta a Salariatilor sunt urmatoarele: a)  la angajarea fiecarui salariat, elementele prevazute la art. 3 alin. (2) lit. a)—g) din H.G. nr. 500/2011 si anume: elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal — CNP, cetatenia si tara de provenienta — Uniunea Europeana [...]

MODEL Adresa informare ITM despre contractarea serviciului de completare si transmitere ReGES

Angajatorii au obligatia informarii in scris a ITM despre incheierea contractului cu prestatorul cu care a contractat serviciul de completare si transmitere a registrului general de evidenta  a salariatilor. Acest document se depune la Inspectoratul Teritorial de Munca in raza caruia angajatorul isi are sediul, in termen de 3 zile de la incheierea contractului de prestari [...]

Reguli privind completarea ReGES – Registrului General de Evidenta a Salariatilor

ReGES – Registrul  general de evidenta a salariatilor cuprinde contractele individuale de munca in desfasurare la data intrarii in vigoare prevederilor H.G. nr. 500/2011, indiferent daca acestea sunt suspendate la data de 01.08.2011. ReGES – Registrul  general de evidenta a salariatilor se completeaza in ordinea incheierii, modificarii, suspendarii sau incetarii contractelor individuale de munca. Completarea [...]

ReGES – Registrului General de Evidenta a Salariatilor pentru unitatile fara personalitate juridica ale angajatorilor

Unitatile fara personalitate juridica ale angajatorilor – sucursale, – agentii, – reprezentante, – puncte de lucru – sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica, – misiunile diplomatice si oficiile consulare ale altor state in Romania, – respectiv, dupa caz, institutele culturale si reprezentantele comerciale si economice ale altor state in Romania au obligatia de a [...]

Categorii de angajatori care au obligatia infiintarii ReGES – Registrului General de Evidenta a Salariatilor

Au obligatia de a infiinta, completa si transmite ReGES Registrul general de evidenta a salariatilor in format electronic angajatorii, persoane fizice sau juridice, asa cum sunt definiti la art.14 al. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii republicata, precum si misiunile diplomatice si oficiile consulare ala altor state in Romania, respectiv, dupa caz, institutele [...]

ReviSal devine REGES – noua procedura de transmitere a Registrului general de evidenta a salariatilor

In M. Of. al Romaniei, Partea I, nr. 587/19.august.2011 a fost publicat Ordinul Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale nr. 1918/2011 privind Procedura si actele pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la ITM pentru obtinerea parolei, precum si Procedura privind transmiterea registrului in format electronic. Registrul general de evidenţă a salariatilor – REGES [...]

Din 15.08.2011 Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor versiunea noua a aplicatiei Revisal conform H.G. nr. 500/2011 – ReGES

În urma consultărilor publice, Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor versiunea nouă a aplicaţiei informatice Revisal pentru înfiinţarea şi completarea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic, actualizată în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 500/2011: – Revisal 5.0.6 (pentru Windows XP / Vista / 7) – Ghid de instalare şi utilizare (format .pdf [...]

Dosarul personal al salariatului conform H.G. nr. 500/2011

In M. Of. al Romaniei, Partea I, nr. 372/2011 a fost publicata H.G. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor. H.G. nr. 500/2011 se va aplica de la data de 01.august.2011 si abroga H.G. nr. 161/2006 ce reglementa registrul de evidenta electronica a salariatilor. Potrivit H.G. nr. 500/2011, angajatorul are obligatia de a intocmi [...]