Archive of entries posted on July 2011

O.U.G. nr. 59/2011pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c) – h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor

ORDONANTA DE URGENTA  Nr. 59 din 29 iunie 2011 pentru stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c) – h) din Legea nr. 119/2010 privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor EMITENT:  GUVERNUL ROMANIEI PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 457 din 30 iunie 2011 In temeiul Legii nr. 119/2010 privind stabilirea [...]

Acte necesare angajare

Contract individual de munca Cerere de angajare Curiculum vitae Certificatul de cazier judiciar (daca e cazul – ex: gestionari – Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor; consilieri juridici – Legea nr. 514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic; angajarea persoanelor pe o functie publica – Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, [...]

Legea nr. 80/2011 pentru modificarea si completarea O.U.G. nr. 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene, Spatiului Economic European si a cetatenilor Confederatiei Elvetiene

In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I, nr. 443/24.06.2011 a fost publicata Legea nr. 80/2011 pentru modificarea si completarea OUG 102/2005 privind libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene si Spatiului Economic European, lege ce aduce modificari si completari semnificative regulilor de libera circulatie pe teritoriul Romaniei a cetatenilor Uniunii [...]