Archive of entries posted on June 2011

Plata impozitului pe venitul din salarii pentru contribuabilii cu sedii secundare este reglementata de Legea nr. 126/2011 privind aprobarea O.U.G. nr. 88/2010 pentru modificarea si completarea O.G. nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.  433/21.06.2011 a fost publicata Legea nr. 126/2011 privind aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 88/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de Procedura Fiscala prin care a fost modificata modalitatea de plata a impozitului pe venitul din salarii datorat de sediile secundare [...]

Codul muncii republicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18.05.2011

Legea nr. 53/2003 – Codul muncii a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 345, din 18 mai 2011. Republicarea s-a facut in temeiul art.V din Legea 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.225 din 31 martie, dându-se textelor [...]

Ordin nr. 1616 din 02.06.2011 privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca prevazut in anexa la ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003

Ordin nr. 1616 din 02.06.2011 privind modificarea si completarea modelului-cadru al contractului individual de munca prevazut in anexa la ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale nr. 64/2003, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I,  nr. 415 din 14.06.2011. Avand in vedere prevederile art. 17 alin. (3) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, cu [...]

Model contract individual de munca conform Ordinului MMFPS nr. 1616/02.06.2011

Antet societate C O N T R A C T   I N D I V I D U A L   D E   M U N C Ă încheiat şi înregistrat sub nr. ……….…/…….…………..în registrul general de evidenţă a salariaţilor A. Părţile contractului: Angajator – Persoana juridică/fizică ………………………………………………………….., cu sediul/domiciliul în ………………………………………………………………………….……, înregistrată la registrul comerţului/autorităţile [...]

Comunicat ITM Bucuresti referitor la ridicarea carnetelor de munca

ITM Bucuresti anunta angajatorii termenul limita pana la care pot ridica carnetele de munca inchise la 31.12.2010 ca urmare a abrogarii dispozitiilor Decretului nr. 92/1976 privind carnetul de munca si anume data de 30.06.2011: “Avand in vedere  prevederile legale in domeniul relatiilor de munca, comunicam angajatorilor care nu si-au ridicat carnetele de munca ca au [...]

Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social

In M. Of. al Romaniei, Partea I, nr. 322/10.05.2011 a fost publicata Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social. Legea dialogului social abroga: a)      Legea sindicatelor nr. 54/2003, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 73 din 5 februarie 2003, cu modificarile ulterioare; b)      Legea nr. 168/1999 privind solutionarea conflictelor de munca, publicata [...]

Plafon 35.000 euro neplatitor de TVA. Cum se calculeaza? La ce curs de schimb?

In categoria neplatitorilor de TVA se pot inregistra atat companiile, cat si persoanele fizice autorizate si intreprinderile individuale din orice domeniu de activitate. Regula generala este aceea ca o persoana impozabila care aplica regimul special de scutire poate opta oricand pentru aplicarea regimului normal de taxa. Daca, pe parcursul anului, cifra de afaceri a unei [...]

Acordarea concediului si a indemnizatiei pentru cresterea copilului inainte si dupa 1 ianuarie 2011

O.U.G. nr. 111 din 8 decembrie 2010, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.830 din 10 decembrie 2010, privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor reglementeaza modul de acordare a concediului si a indemnizatiei pentru cresterea copilului incepand cu data de 1 ianuarie 2011. Prevederile O.U.G. nr. 111 din 8 decembrie 2010 [...]

STIMULENT lunar sau de insertie?

Stimulentul lunar pentru cresterea copilului pana la 2 ani – 100 lei/luna = persoanele care au dreptul la indemnizatie crestere copil ( nascut inainte de 1 ianuarie 2011) pana la 2 ani si se intorc la munca inainte de aceasta data, au dreptul la un stimulent lunar pentru cresterea copilului in cuantum de 100 lei/luna [...]

Comunicat ITM Harghita privind procedura de stergere a contractelor dublate

Pentru stergerea contractelor dublate in ReviSal, se poate depune o cerere la biroul de informatica al ITM-Harghita. La depunerea cererii de stergere a unor contracte dublate, societatea trebuie sa verifice, daca cererea contine cel putin urmatoarele date: Numele firmei, CUI-l firmei, Nume prenume angajator de invalidat, CNP, Nr. contract, Data contract, Starea (ACTIV sau INCETAT) angajatului dublat, [...]