Archive of entries posted on May 2011

REVISAL 2011 – H.G. nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor intra in vigoare incepand cu 1 august 2011

In M. Of. al Romaniei, Partea I, nr. 372/2011 a fost publicata H.G. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor. H.G. nr. 500/2011 se va aplica de la data de 01.august.2011 si abroga H.G. nr. 161/2006 ce reglementa registrul de evidenta electronica a salariatilor. Modificari importante: 1. completarea si transmiterea datelor la ITM se [...]

Codul muncii republicat mai 2011 (actualizat prin Legea nr. 40/2011)

Legea nr. 53/2011 – Codul Muncii Republicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 0345 din 18 Mai 2011 Republicata in temeiul art. V din Legea nr. 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 225 din 31 martie 2011, dandu-se textelor o noua [...]

O.U.G. nr. 46/2011 pentru modificarea si completarea art. 17 din O.U.G. nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 350/19.05.20111 a fost publicata O.U.G. nr. 46/2011 pentru modificarea si completarea art. 17 din O.U.G. nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale. In contextul mentinerii crizei economico-financiare actuale din Romania, care a afectat si afecteaza in continuare sectorul [...]

Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social, publicata in M. Of. al Romaniei nr. 322/2011

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 322/2011 a fost publicata Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social. Parlamentul României adoptă prezenta lege. TITLUL I Dispoziţii generale Art. 1 În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) parteneri sociali – sindicate sau organizaţii sindicale, angajatori ori organizaţii patronale, [...]

Termenul de contestare a deciziilor unilaterale ale angajatorului

Legea nr. 62/2011 – Legea dialogului social, publicata in M. Of. nr. 322/2011 abroga, incepand cu data de 13.05.2011, urmatoarele acte normative: a) Legea sindicatelor nr. 54/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73 din 5 februarie 2003, cu modificările ulterioare; b) Legea nr. 168/1999 privind soluţionarea conflictelor de muncă, publicată în [...]

Contributii in cazul conventiilor civile 2011

Conventia civila poate fi incheiata: – cu un pensionar: caz in care se datoreaza contributia individuala de asigurari sociale + impozit; – cu un nonpensionar: caz in care se datoreaza contributia individuala de asigurari sociale + somaj + impozit. Nota: pensionarii sunt exceptati de la retinerea si plata contributiei de asigurari sociale si somaj, in [...]

Comunicat ITM Bucuresti cu privire la modificarile aduse Codului Muncii prin Legea nr. 40/2011

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCA Bucuresti, prin comunicatul din luna mai.2011, informeaza  angajatii si angajatorii ca, la data de  01.05.2011, au intrat in vigoare modificarile aduse Codului Muncii prin  Legea nr. 40/2011 si atrage atentia angajatilor si angajatorilor cu privire la respectarea legislatiei muncii in vigoare. Astfel: – se instituie obligatia incheierii contractului individual de munca [...]

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 pentru exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 300 din 2 mai 2011 a fost publicat Ordinul ministrului muncii, familiei si  protectiei sociale, interimar, si al ministrului finantelor publice nr. 1439/1930/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2011 pentru exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Normele metodologice detaliaza datele [...]