Archive of entries posted on April 2011

Legea zilierilor – Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 0276 din 20 aprilie 2011 a fost publicata Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri. Legea reglementeaza raportul dintre persoanele care desfasoara activitati necalificate, cu caracter ocazional, pentru  persoane juridice beneficiare ale lucrarilor, persoane juridice care vor trebui sa intocmeasca registrul [...]

Concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. Dosarul pentru indemnizatie crestere copil 2011.

Concediul pentru cresterea copilului, prevazut la art. 2 alin. (1) si (4), art. 6 si 10 din ordonanta de urgenta, se acorda pe baza de cerere aprobata de catre angajatorul la care isi desfasoara activitatea persoana indreptatita. In situatia persoanelor indreptatite care realizeaza venituri din activitati independente sau agricole si care nu lucreaza in baza [...]

Principalele modificari din Codul Muncii – tabel comparativ articole inainte si dupa 1.mai.2011

Codul muncii – Legea nr. 53/2003 actualizata 2010 Vechile articole Codul muncii – Legea nr. 53/2003 modificata prin Legea nr. 40/2011 Noile articole Art. 1. – (1) Prezentul cod reglementeaza totalitatea raporturilor individuale si colective de munca, modul in care se efectueaza controlul aplicarii reglementarilor din domeniul raporturilor de munca, precum si jurisdictia muncii. Art. [...]

Legea nr. 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii – intra in vigoare de la 1.mai.2011

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 0225 din 31 Martie 2011 a fost publicata Legea nr. 40/2011 pentru modificarea si completarea Legii nr. 53/2003 – Codul muncii. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. I Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 72 din 5 februarie [...]

Hotararea Guvernului nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 78 din 31 ianuarie 2011 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 52/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor. In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 27 [...]

Elemente de noutate aduse de Ordonanta de Urgenta nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 830, din 10 decembrie 2010

Unul din elementele de noutate aduse de Ordonanta de Urgenta nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 830, din 10 decembrie 2010 il reprezinta acordarea unei sume suplimentare lunare de 600 de lei pentru parintele care se afla in concediu de ingrijire a [...]

Ordonanta de Urgenta nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor

Ordonanta de Urgenta nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 830, din 10 decembrie 2010 si intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2011. Datorita dificultatilor de sustinere a masurilor de protectie sociala platite din bugetul de stat, in anul [...]