Ce trebuie sa cuprinda dosarul de recuperare sume de la FNUASS?

Payroll Outsourcing Services in Romania

Payroll Outsourcing Services In Romania

DOSARUL DE RECUPERARE SUME DE LA FNUASS trebuie sa cuprinda urmatoarele acte:

A. Incepand cu medicalele aferente lunii ianuarie 2011:

 1. Cerere “tip” (2 ex.) depusa la registratura ;
 2. Copie xerox după Declaratie 112 (anexele A1 si A1.1), pentru luna/perioada pentru care se solicita restituirea + Centralizator privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor…………..,
 3. Concediile medicale  (exemplarul 2 – roz) aferente pt luna/perioada  pentru care se solicita restituirea;
 4. Fişa sintetică pentru concedii şi indemnizaţii din ianuarie 2006 până în prezent de la Administraţia Financiară (Cont 439).

B. Pentru medicalele pana la decembrie 2010 inclusiv:

 1. Cerere “tip” (2 ex.) depusa la registratura (se gaseste pe site-ul casmb.ro);
 2. Copie xerox după Declaratie (anexele A1, A2), pentru luna/perioada pentru care se solicita restituirea;
 3. Copii xerox după concediile medicale  aferente pt luna/perioada  pentru care se solicita restituirea;
 4. Fişa sintetică pentru concedii şi indemnizaţii din ianuarie 2006 până în prezent de la Administraţia Financiară (Cont 439).

Related posts:

 1. Modalitatea de restituire a diferenţei dintre indemnizaţii de concedii medicale si contribuţia pentru indemnizaţii. Dosarul de recuperare sume de la FNUASS.
 2. Modificarea normelor de aplicare a O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate in 2011. Recuperarea sumelor aferente concediilor medicale platite de angajator, dar suportate din FNUASS. Depunerea exemplarului 2 al certificatelor de concediu medical insotit de un centralizator la Casa de Asigurari de Sanatate.
 3. Comunicat CASMB – precizari privind depunerea Concediilor Medicale exemplarul 2 (roz)

Leave a Reply