Archive of entries posted on March 2011

Ce trebuie sa cuprinda dosarul de recuperare sume de la FNUASS?

DOSARUL DE RECUPERARE SUME DE LA FNUASS trebuie sa cuprinda urmatoarele acte: A. Incepand cu medicalele aferente lunii ianuarie 2011: Cerere “tip” (2 ex.) depusa la registratura ; Copie xerox după Declaratie 112 (anexele A1 si A1.1), pentru luna/perioada pentru care se solicita restituirea + Centralizator privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor………….., Concediile medicale  [...]

Comunicat CASMB – precizari privind depunerea Concediilor Medicale exemplarul 2 (roz)

Pe site-ul Casei de Asigurari de Sanatate a Municipiului Bucuresti s-a postat din data de 16.03.2011 urmatorul anunt: “In atentia agentilor economici – precizari privind depunerea Concediilor Medicale ex. 2 (roz) Exemparul 2 (roz) se depune la CAS-MB numai in conditiile in care se solicita restituirea sumelor reprezentand indemnizatiile platite asiguratilor(salariatilor), care depasesc suma contributiilor [...]

Amenzi pentru necomunicarea locurilor de munca vacante la AJOFM. Model al situatiei locurilor de munca vacante.

Angajatorii au obligatia de a comunica agentiilor pentru ocuparea fortei de munca in a caror raza isi au sediul toate posturile vacante, in termen de cinci zile lucratoare de la vacantarea acestora. Din ianuarie 2011, Inspectoratele Teritoriale de Munca au intensificat verificarile asupra companiilor avand ca scop  depistarea firmelor care nu declara posturile vacante, acest [...]

Modificarea normelor de aplicare a O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate in 2011. Recuperarea sumelor aferente concediilor medicale platite de angajator, dar suportate din FNUASS. Depunerea exemplarului 2 al certificatelor de concediu medical insotit de un centralizator la Casa de Asigurari de Sanatate.

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 141 din 24.02.2011 a fost publicat Ordinul comun al ministrului sanatatii si presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 130/351/2011 privind modificarea si completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate [...]