Archive of entries posted on January 2011

Ajutorul de deces. Cuantumul ajutorului de deces in 2011.

In cazul decesului asiguratului sau al pensionarului, beneficiază de ajutor de deces o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă. Dovada prevăzută la alin. (1) se poate face [...]

Contributiile sociale reglementate de Codul Fiscal in 2011 si Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate

Contributiile sociale reglementate de Codul Fiscal sunt urmatoarele: 1. contributia individuala de asigurari sociale si contributia datorata de angajator la bugetul asigurarilor sociale de stat; 2. contributia individuala de asigurari sociale de sanatate si contributia datorata de angajator la bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate; 3. contributia pentru concedii si indemnizatii de [...]

O.U.G. nr. 117/2010 – si implicatiile acesteia asupra PFA cu norma fixa de venit pentru anul 2011

O.U.G. nr. 117/2010 de completare a Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal aduce modificari in ceea ce priveste Persoanele Fizice Autorizate (PFA)  care desfasoare activitati independente impozitate la norma fixa de venit. Va prezentam  articolul cu modificarile efectuate. Este interesant de urmarit cum vor aplica administratiile fiscale paragraful 1. O situatie speciala este cea in [...]

Comunicat Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti referitor la inchidere conturi O.U.G. nr. 58/2010

Datorita modificarii art. 7 alin. (1) pct. 2 subpct. 2.1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal si art. III din OUG nr. 58/2010 cu prevederile OUG 82/2010  se inchid conturile deschise la trezoreriile sectoarelor 1,2,4,5 si 6 pe seama Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti cod de cont  22210309.13601150. Astfel pentru incasarile restante pe [...]

Comunicat Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti pentru persoanele asigurate in baza contractelor si declaratiilor de asigurare sociala

Avand in vedere dispozitiile art.298 alin (3) din Legea nr.53/2003 (Codul Muncii), cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu 01.01.2011 se abroga dispozitiile Decretului nr.92/1976. Ca urmare, de la aceasta data  nu mai exista temei legal  pentru a efectua inscrisuri in carnetele de munca. In vederea efectuarii inregistrarilor pana la 01.01.2011 in carnetele de munca, [...]

Nivelul minim al venitului lunar asigurat inscris in declaratia de asigurare sau in contractul de asigurare sociala

Conform art.36 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, incepand cu data de 01.01.2011 nivelul minim al venitului lunar asigurat inscris in declaratia de asigurare sau in contractul de asigurare sociala este de 708 lei, iar nivelul maxim de 10.110 lei. Cota de contributie de asigurari sociale este in anul 2011 de [...]

Precizari Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti privind prevederile Legii 263/2010 a sistemului unitar de pensii publice

Având în vedere prevederile Legii nr. 287/2010 a bugetului asigurǎrilor sociale de stat pe anul 2011, publicatǎ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.  880/28.XII.2010 şi ale Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicatǎ în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852/20.XII.2010, vă comunicăm următoarele: 1. Potrivit art. 102 alin.(1) [...]

COR 2011 – Clasificarea ocupatiilor din Romania – nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a ocupatiilor – ISCO 08

S-a publicat in M.Of. al Romaniei nr. 0894 din 30.12.2010 H.G. nr. 1352/2010 privind aprobarea structurii Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard  a ocupatiilor – ISCO 08. Actul normativ aproba o noua structura a Clasificarii ocupatiilor din Romania – nivel grupa de baza, conform Clasificarii internationale standard a [...]

Acte normative cu implicatii in calculul salarial si raportarile electronice, a caror data de aplicare este 01.01.2011

In luna decembrie a anului 2010 au fost publicate urmatoarele acte normative cu implicatii in calculul salarial si raportarile electronice, a caror data de aplicare este 01 ianuarie 2011: -  H.G. nr. 1193/2010 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in M.Of . al Romaniei nr. 0824 din 09.12.2010; [...]

Norme de venit PFA pe anul 2011

S-au publicat Normele Anuale de Venit pentru Persoane Fizice Autorizate pentru anul 2011 (conform Ordinului  nr. 1847/2003 si Legii nr.571/2003). Astfel, pentru activitatea “Servicii de Informatica” (cuprinde codurile CAEN 5821, 5829, 6201, 6202, 6203, 6209, 6311, 6312 respectiv activitati de editare a jocurilor de calculator, activitati de editare a altor produse software, activitati de realizare [...]