Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata din 01.ianuarie.2011 va fi de 670 lei lunar

Payroll Outsourcing Services Romania

Payroll Outsourcing Services Romania

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 824 de joi, 09.decembrie.2010, s-a publicat Hotararea nr. 1193 din 24 noiembrie 2010 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Astfel, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata incepand cu 01.ianuarie.2011 se stabileste la 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2011 reprezentand 3,94 lei/ora.

Totodata, constituie contraventie stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca, de salarii de baza sub nivelul celui prevazut la art. 1 si 2 si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.

H.G. nr. 1193 din 24 noiembrie 2010 abroga  H.G. nr. 1.051/2008 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata care prevedea, incepand cu data de 1 ianuarie 2009, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata la 600 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2009 si 2010, reprezentand 3,529 lei/ora.

Temei legal:

Hotararea nr. 1193 din 24 noiembrie 2010

Art. 1

Incepand cu data de 1 ianuarie 2011, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 670 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2011 reprezentand 3,94 lei/ora.

Art. 2

Pentru personalul din sectorul bugetar, nivelul salariului de baza, potrivit incadrarii, nu poate fi inferior nivelului salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata prevazut la art. 1.

Art. 3

(1) Stabilirea, pentru personalul incadrat prin incheierea unui contract individual de munca, de salarii de baza sub nivelul celui prevazut la art. 1 si 2 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 1.000 lei la 2.000 lei.
(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul Ministerului Muncii, Familiei si Protectiei Sociale prin inspectoratele teritoriale de munca judetene si al municipiului Bucuresti, imputernicit, dupa caz, prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale.
(3) Prevederile alin. (1) si (2) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 4

La data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, Hotararea Guvernului nr. 1.051/2008 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 649 din 12 septembrie 2008, se abroga.

Related posts:

  1. Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat valabil din 30.01.2010
  2. Comunicat ITM privind carnetele de munca si alte servicii din 2011. De la 1 ianuarie 2011 inceteaza existenta carnetului de munca. Dupa 30.06.2011 carnetele vor fi predate titularilor.
  3. Concediul fara plata vs. invoirea

Leave a Reply