Archive of entries posted on December 2010

Model decizie colectiva de modificare a salariului minim 2011

Antetul societatii DECIZIA nr. ____/ data ________ Angajatorul S.C. __________ S.R.L./S.A., avand sediul social in __________, str. .________nr. ____, sector/judet____________ , inregistrata la Registrul Comertului din ___________ sub nr. J__/_____/_____, C.U.I. ____________, telefon ___________, avand activitatea principala: ____________ – CAEN ________, reprezentata legal prin dl./dna ._______________, in calitate de administrator/director general, In baza: – art. [...]

Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata si coeficienti de ierarhizare in 2011

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 824 din 9 decembrie 2010 a fost publicata H.G. nr. 1193/2010 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Prin urmare, incepand cu data de 1 ianuarie 2011, salariul minim brut pe tara garantat in plata se stabileste la 670 lei lunar, pentru [...]

Se poate concedia salariata/salariatul care se afla in concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la un an, respectiv 3 ani, in cazul copilului cu handicap sau a celor care se afla in plata stimulentului de insertie?

Art. 25 din Ordonanta de Urgenta nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 830, din 10 decembrie 2010, prevede obligatia angajatorului de a aproba concediul pentru cresterea copilului prevazut la art. 2 alin. (1), precum si concediul fara plata prevazut la art. 6 [...]

Ordonanta de Urgenta nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor – publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 830, din 10 decembrie 2010

OUG 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru cresterea copiilor publicata in Monitorul Oficial nr. 0830 din 10 Decembrie 2010 Actul nr. 111 din 08 Decembrie 2010 Emitent: Guvernul României Datorita dificultatilor de sustinere a masurilor de protectie sociala platite din bugetul de stat, in anul 2010, prin Legea nr. 118/2010 privind unele masuri necesare [...]

Concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor din 01 ianuarie 2011. Cuantumul alocatiei de stat pentru copii ramane de 200 lei pana la implinirea de catre copil a varstei de 2 ani sau 3 ani, in cazul copilului cu handicap.

Ordonanta de Urgenta nr. 111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, Nr. 830, din 10 decembrie 2010. Ordonanta de Urgenta nr. 111/2010 se aplica pentru parintii copiilor nascuti dupa data de 01 ianuarie 2011. Parintii copiilor nascuti pana la data de 31 decembrie [...]

Anunt Casa de Pensii Bucuresti privind eliberarea carnetelor de munca aflate pentru prelucrare si scanare

Anuntul Casei de Pensii a Municipiului Bucuresti privind eliberarea carnetelor de munca aflate la scanat si prelucrat: “In vederea fluidizarii lucrului cu publicul, incepand cu data de 23 decembrie 2010, cererile privind eliberarea carnetelor de munca aflate la CPMB pentru prelucrare si scanare se depun in fiecare zi  de luni pana joi intre 9 -16 [...]

Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata din 01.ianuarie.2011 va fi de 670 lei lunar

In Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 824 de joi, 09.decembrie.2010, s-a publicat Hotararea nr. 1193 din 24 noiembrie 2010 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata. Astfel, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata incepand cu 01.ianuarie.2011 se stabileste la 670 lei lunar, pentru un program [...]

The Romanian individual employment contract and the General book of the employees

An individual employment contract is an agreement under which a natural person, called employee, undertakes to perform the work for and under the authority of an employer, natural or legal person, against a remuneration called wage. The terms of the individual employment contract may not contain provisions contrary to or rights below the minimum level [...]

Retinerile din salariu

Potrivit art. 164 din Codul muncii, "Nici o retinere din salariu nu poate fi operata, in afara cazurilor si conditiilor prevazute de lege“. Angajatorul are dreptul sa retina din salariile angajatilor, in lipsa unei hotarari judecatoresti, impozitele si contributiile pe care salariatul le datoreaza, lunar, statului, conform reglementarilor in vigoare.   Pentru celelalte retineri, de [...]