Archive of entries posted on March 2010

Model declaratie pe proprie raspundere somaj tehnic 2010 prevazuta de art. 2 O.U.G. nr. 4/2010

Antetul societatii Nr. ______/ ___________ DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE Subsemnatul/a ____________________, asociat/a unic/a/asociat/a la S.C. _______________________ S.R.L./S.A., cu sediul in ________________, judet/sector _________________,  str. .___________ nr. ____, et. ___, ap. ____, CUI _____________, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului _______________ sub nr. J__ /_______/_______, avand in acelasi timp si calitatea de administrator la S.C. ________________S.R.L./S.A.,  (in [...]