Model de instiintare in scris a angajatorului asupra starii fiziologice de graviditate

Angajatorul are o serie de obligatii speciale fata de salariata gravida, atat in ceea ce priveste acordarea unui anumit numar de ore libere platite pe luna, cat si in ce priveste protectia gravidei la locul de munca (de exemplu: pastrarea confidentialitatii asupra starii de graviditate a salariatei, modificarea conditiilor sau a orarului de munca, program redus de lucru cu o patrime, dar acordarea integrala a salariului, dispensa pentru consultatii prenatale – maxim 16 ore platite integral lunar, acordarea concediului si indemnizatiei de risc maternal).
Salariata beneficiaza de aceste drepturi numai dupa ce isi instiinteaza in mod oficial angajatorul, in scris, de starea ei de graviditate si inainteaza acestuia o scrisoare medicala de la medicul ginecolog, pentru a atesta ca este gravida.Daca angajata NU depune angajatorului aceasta instiintare, acesta nu are nici o obligatie speciala fata de ea.

Model de instiintare in scris a angajatorului asupra starii fiziologice de graviditate

Instiintarea in scris a angajatorului asupra starii fiziologice de graviditate depusa de salariata gravida

Domnule/doamna Director/Administrator al _____________,

Cerere nr.____/data ______________

Subsemnata ________________________, salariatã a societatii ________________, in cadrul departamentului ________________,  avand functia de ____________, avand CNP ____________, posesoare a B.I./C.I. seria ___ nr _______, eliberat/ã de _________________ la data de __________, domiciliatã in ___________________________________, conform OUG nr. 96/2003 Art. 2 lit. c), va aduc la cunostinta starea mea fiziologica de graviditate.

Prin prezenta instiintare va rog sa luati în evidenta situatia mea, respectand normele metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locul de munca precum si toate normele legislative in vigoare.

De asemenea, conform OUG 96/2003, art. 7, alin. (1), va rog sa transmiteti copii ale documentelor anexate care atesta starea mea fiziologica de graviditate catre medicul de medicina muncii si Inspectoratul Teritorial de Munca.

Anexez prezentei instiintari, spre a dovedi corectitudinea afirmatiilor facute,  scrisoarea medicala eliberata de medicul ginecolog _____________ in data de __________________.

Va multumesc anticipat!

Data                                                                                                                                  Semnatura

Related posts:

  1. Dispensa pentru consultatii prenatale – ore acordate si platite integral de catre angajator
  2. Protectia maternitatii la locul de munca

Leave a Reply