Archive of entries posted on November 2009

Nou cont IBAN al ITM Bucuresti

Din data de 18.11.2009, Inspectoratul Teritorial de Munca Bucuresti are un nou cont pentru achitarea comisionului 0,25% sau 0,75% precum si pentru taxele si serviciile prevazute de O.M.M.P.S. nr. 1323/2009. Noul cont este: RO92TREZ7045032XXX008162 deschis la Trezoreria Statului sector 4, Bucuresti.

Ce inseamna PFA cu norma fixa de venit?

Pentru persoanele fizice autorizate care realizează venituri din activităţi independente şi desfăşoară activităţi cuprinse în nomenclatorul stabilit prin ordin al ministrului finanţelor publice, individual, fără angajaţi, venitul net se poate determina pe bază de norme anuale de venit. Norma de venit reprezintă o sumă fixă stabilită anual de către direcţiile generale ale finanţelor publice teritoriale, în [...]

Acte necesare pentru obtinerea autorizatiei PFA

Documentaţia de susţinere a cererii de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării PFA cuprinde: 1. Copie C.I./B.I. a persoanei care urmeaza sa devina PFA (fotocopie certificata olograf de catre titular privind conformitatea cu originalul);

Avantajele PFA

1. Are venituri obtinute  legal si care pot fi integral dovedite (contract de prestari servicii, facturi incasate); 2. PFA poate obtine un credit bancar la nivelul veniturilor reale obtinute; 3. PFA beneficiaza de asigurare sociala de sanatate;

Functionarii publici pot detine functii in societati comerciale, asociatii familiale si pot fi PFA

Incepand cu 12 noiembrie 2009, functionarii publici functionarii au dreptul de a exercita functii sau activitati in domeniul didactic, al cercetarii stiintifice, al creatiei literar-artistice precum si in alte domenii de activitate din sectorul privat, cu exceptia celor ce nu sunt in legatura directa sau indirecta cu atributiile exercitate ca functionar public potrivit fisei postului [...]

S-au dublat amenzile pentru primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă

Angajatorul – persoana juridica, persoana fizica autorizata sa desfasoare o activitate independenta, precum si asociatia familiala – are obligatia legala de a incheia, in forma scrisa, contractul individual de munca ANTERIOR inceperii raporturilor de munca. Drept urmare, primirea la muncă a persoanelor FARA încheierea unui contract individual de muncă se sanctioneaza, incepand cu data de [...]

Se poate concedia salariata gravida, in concediu maternitate, crestere sau ingrijire copil?

Ca regula, angajatorul NU are voie sa dispuna concedierea: – angajatei gravide din momentul depunerii instiintarii scrise catre angajator asupra starii fiziologice de graviditate, – angajatei aflate in concediul de maternitate; – angajatei aflate in concediul pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pana la implinirea [...]

Model de instiintare in scris a angajatorului asupra starii fiziologice de graviditate

Angajatorul are o serie de obligatii speciale fata de salariata gravida, atat in ceea ce priveste acordarea unui anumit numar de ore libere platite pe luna, cat si in ce priveste protectia gravidei la locul de munca (de exemplu: pastrarea confidentialitatii asupra starii de graviditate a salariatei, modificarea conditiilor sau a orarului de munca, program [...]

Un salariu mediu pe unitate – ajutor platit mamei la nasterea fiecarui copil. Model de cerere.

Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel National pe anii 2007-2010 (art. 51 lit. c), obliga angajatorul sa plateasca mamei-salariate, la nastere, un salariu mediu pe unitate. In situatia in care mama nu este angajata, acest drept ii revine tatalui. Salariata – mama, respectiv tatal daca mama copilului nu este salariata trebuie sa solicite acest [...]

Program redus de lucru pentru salariatele gravide fara afectarea salariului

Pe perioada cat salariata este  insarcinata, aceasta are dreptul la reducerea cu o patrime a duratei normale de munca, daca  salariata NU poate îndeplini durata normala de munca din motive de sanatate, a sa sau a fatului sau (O.U.G. 96/2003 privind protectia maternitatii art. 13). Aceasta reducere cu o patrime a duratei normale de munca [...]