Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata de la 01.februarie.2017

Hotărârea Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata, publicata în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 15 din 6 ianuarie 2017 stabileste faptul ca salariul minim brut va creşte de la 01.februarie.2017 de la 1.250 de lei la 1.450 de lei, pentru un program complet de lucru de 166 de ore, în medie, pe lună, reprezentând 8,735 lei/oră. Ceea ce, pentru salariatul platit cu minimul pe economie, inseamna faptul ca  va primi lunar suma neta de 1.065 de lei, cu 140 de lei mai mult decat pana in ianuarie 2017.

Avand in vedere Hotărârea Guvernului nr.  nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, angajatorii au ca termen majorarea salariului minim brut pe tara garantat in plata in ReGES pana la data de 27.februarie.2017.

H.G. 500/2011 art. 4 al. (2) Orice modificare a elementelor prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. a), c)-g) se înregistrează în registru cel târziu în ziua lucrătoare anterioară împlinirii termenului de 20 de zile lucrătoare prevăzut la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003, republicată. Excepţie fac situaţiile în care modificările se produc ca urmare a unei hotărâri judecătoreşti sau ca efect al unui act normativ când înregistrarea în registru se face în ziua în care angajatorul se prezumă, potrivit legii, că a luat cunoştinţă de conţinutul acestora.

HG nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata

Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 15 din 06 ianuarie 2017

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată

în temeiul art. 108 din Constitutia României, republicată, şi al art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. – Incepand cu data de 1 februarie 2017, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata, suma stabilita in bani care nu include sporuri si alte adaosuri, se stabileste la 1.450 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,00 ore, in medie, pe luna, in anul 2017, reprezentand 8,735 lei/ora.

Art. 2. - (1) Stabilirea salariului de baza sub nivelul celui prevazut la art. 1 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei, pentru fiecare contract individual de munca in care salariul minim este stabilit sub cel mentionat in prezenta hotarare, in masura in care, potrivit legii, fapta nu constituie infractiune.

(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunii prevazute la alin. (1) se fac de catre personalul Ministerului Muncii si Justitiei Sociale, prin inspectoratele teritoriale de munca judetene si al municipiului Bucuresti, imputernicit, dupa caz, prin ordin al ministrului muncii si justitiei sociale.

(3) Prevederile alin. (1) si (2) se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 3. - La data prevazuta la art. 1, Hotararea Guvernului nr. 1.017/2015 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 987 din 31 decembrie 2015, se abroga.

PRIM-MINISTRU

SORIN MIHAI GRINDEANU

Contrasemnează: Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia-Olguţa Vasilescu Ministrul economiei,

Alexandru Petrescu

Ministrul finanţelor publice,

Viorel Ştefan

Bucureşti, 6 ianuarie 2017.

Nr. 1.

Zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza in 2017

Conform art. 139 din Codul Muncii republicat cu modificările şi completările ulterioare, in anul 2017 vom avea urmatoarele zile de sarbatoare legala in care nu se lucreaza:
 • 1 ianuarie 2017 – duminica (Anul Nou)
 • 2 ianuarie 2017 – luni (Anul Nou)
 • 24 ianuarie 2017 – marti (Ziua Unirii Principatelor Romane)
 • 16 aprilie 2017 – duminica (Pastele Catolic si Pastele Ortodox)
 • 17 aprilie 2017 – luni (Pastele Catolic si Pastele Ortodox)
 • 1 mai 2017 – luni (Ziua Internationala a Muncii)
 • 1 iunie 2017 – joi (Ziua Copilului)
 • 4 iunie 2017 – duminica (Rusaliile)
 • 5 iunie 2017 – luni (Rusaliile)
 • 15 august 2017 – marti (Adormirea Maicii Domnului)
 • 30 noiembrie 2017 – joi (Sfantul Andrei)
 • 1 decembrie 2017 – vineri (Ziua Nationala a Romaniei)
 • 25 decembrie 2017 – luni (Craciunul)
 • 26 decembrie 2017 – marti (Craciunul)
 • două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.
Art. 141 din Codul muncii republicat cu modificările şi completările ulterioare
Prevederile art. 139 nu se aplica in locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului de productie sau specificului activitatii.
Art. 142 din Codul muncii republicat cu modificările şi completările ulterioare
(1) Salariatilor care lucreaza in unitatile prevazute la art. 140, precum si la locurile de munca prevazute la art. 141 li se asigura compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile.
(2) In cazul in care, din motive justificate, nu se acorda zile libere, salariatii beneficiaza, pentru munca prestata in zilele de sarbatoare legala, de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru.
Art. 143 din Codul muncii republicat cu modificările şi completările ulterioare
Prin contractul colectiv de muncă aplicabil se pot stabili şi alte zile libere.

1 iunie – Ziua Copilului, o noua zi nelucratoare in Codul Muncii

Legea nr. 220/14.11.2016 pentru completarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 931 din 18 noiembrie 2016.

“ACT EMIS DE: Parlamentul Romaniei

ACT PUBLICAT ÎN MONITORUL OFICIAL NR. 931 din 18 noiembrie 2016

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

ARTICOL UNIC  La alineatul (1) al articolului 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, după sintagma „- 1 mai” se introduce o nouă liniuţă, cu următorul cuprins:

–1 iunie;

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

FLORIN IORDACHE

PREŞEDINTELE SENATULUI

CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU”

Legea stabileste faptul ca Ziua copilului este o zi nelucratoare, sarbatoare legala. Codul muncii a fost modificat, iar ziua de 1 iunie a fost introdusa in lista liberelor legale, iar, din 2017, toti salariatii se vor bucura de timp liber, indiferent daca sunt sau nu parinti.

Conform Codului Muncii republicat in Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, cele 14 libere legale existente in prezent sunt urmatoarele:

 • 1 și 2 ianuarie;
 • 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române;
 • prima și a doua zi de Paște;
 • 1 mai – Ziua Muncii;
 • 1 iunie – Ziua Copilului;
 • prima și a doua zi de Rusalii;
 • 15 august – Adormirea Maicii Domnului;
 • 30 noiembrie – Sfântul Andrei;
 • 1 decembrie – Ziua Națională a României;
 • 25 și 26 decembrie – prima și a doua zi de Crăciun;
 • doua zile pentru fiecare dintre cele 3 sarbatori religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decat cele crestine, pentru persoanele apartinand acestora.

24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române. O noua zi nelucratoare in Codul Muncii

LEGE nr. 176 din 7 octombrie 2016 pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii

EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  Monitorul Oficial al Romaniei nr. 808 din 13 octombrie 2016

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC  Alineatul (1) al articolului 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:

  “Art. 139. – (1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:

  - 1 şi 2 ianuarie;

  - 24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române;

  - prima şi a doua zi de Paşti;

  - 1 mai;

  - prima şi a doua zi de Rusalii;

  - Adormirea Maicii Domnului;

  - 30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;

  - 1 decembrie;- prima şi a doua zi de Crăciun;

  - două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.”

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  Bucureşti, 7 octombrie 2016.Nr. 176.——-

  Suportul tehnic pentru aplicaţia REVISAL este asigurat de firma TEAMNET

  Suportul tehnic pentru aplicaţia REVISAL este asigurat de firma TEAMNET la telefoanele:

  0318-601901, 0318-601900,

  0213-116629, 0213-116637

  Din luna mai 2016 creste valoarea tichetelor de masa. Valoarea tichetelor de cresa ramane aceeasi.

  Valoarea tichetelor de masă pentru semestrul I din 2016 a fost stabilita de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) prin Ordinul MMFPSPV nr. 934/2016 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul I al anului 2016, ordin ce a apărut în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 373 din 16 mai 2016. Pentru semestrul I din 2016, începând cu luna mai 2016, valoarea nominală a unui tichet de masă este de 9,57 lei, faţă de 9,41 lei cât a fost până in aprilie 2016, creşterea efectivă fiind de 16 bani. Ultima modificare a valorii tichetelor de masa a avut loc in mai 2015, atunci când valoarea tichetului de masă a fost majorată cu 6 bani, de la 9,35 lei la 9,41 de lei.

  Valoarea tichetelor de cresa pentru semestrul I din 2016 a fost stabilita de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice (MMFPSPV) prin Ordinul MMFPSPV nr. 933/2016 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul I al anului 2016, ordin ce a apărut în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 373 din 16 mai 2016. Pentru semestrul I din 2016, începând cu luna mai 2016, valoarea nominală a unui tichet de cresa este de 440 de lei, adică aceeasi valoare ca până acum. Ultima modificare a valorii tichetelor de creşă a fost făcută în luna noiembrie 2014, de la 430 lei la 440 lei.

  MODEL Adeverinta de salariat pentru medicul de familie

  Denumirea angajatorului ……………………………

  Cod fiscal (CUI/CNP angajator/persoană fizică) ……….

  Nr. de înregistrare la registrul comerţului ………….

  A D E V E R I N Ţ Ă

  Prin prezenta se certifică faptul că domnul/doamna ………………….., CNP ……………….., act de identitate …… seria ……… nr. ……., eliberat de ………… la data de …………, cu domiciliul în ……….., str. ………………. nr. …, bl …, ap …, sectorul/judeţul ……….., are calitatea de salariat începând cu data de ………………………. si i s-a retinut si virat lunar contributia pentru asigurarile sociale de sanatate, potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Persoana mai sus mentionata figureaza in evidentele noastre cu urmatorii coasigurati (sot/sotie, parinti, aflati in intretinere):
  1. Nume, prenume,………………………… CNP………………….
  2. Nume, prenume,………………………… CNP………………….
  3. Nume, prenume,………………………… CNP………………….
  Prezenta adeverinta are o perioada de valabilitate de 3 luni de la data emiterii.
  Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, declar ca datele din adeverinta sunt corecte si complete.
  Numarul de zile de concediu medical de care angajatul(a) a beneficiat in ultimele 12 luni este de ……… zile, pana la data de ………………
  Data,
  ………………….
  Reprezentant legal,
  ……………………….

  Ordinul nr. 43/8/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

  Ordinul nr. 43/8/2016 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006

  - În vigoare de la 20.01.2016 -

  Ministerul Sănătăţii

  Casa Naţională de Asigurări de Sănătate

  Având în vedere:

  – titlul VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările ulteriore;

  – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

  – Referatul de aprobare nr. ACP 400 din 19 ianuarie 2016 al Ministerului Sănătăţii şi nr. DG/67 din 13 ianuarie 2016 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,

  în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

  ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

  Art. I.

  Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 16 februarie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

  1. La articolul 11 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  a) în cazul în care venitul realizat este mai mare faţă de venitul estimat, conform deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, suma realizată în plus se va distribui proporţional pe cele 12 luni, contribuţia recalculându-se în mod corespunzător, cu luarea în considerare a plafonului stabilit de lege. Diferenţa de contribuţie rămasă de achitat conform deciziei de impunere anuale se achită în termen de cel mult 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere, perioadă pentru care nu se calculează şi nu se datorează majorări de întârziere potrivit reglementărilor în materie privind colectarea creanţelor bugetare. În situaţia în care asiguratul a beneficiat de indemnizaţie de asigurări sociale de sănătate în anul financiar închis, cuantumul indemnizaţiei se recalculează, urmând ca suma rezultată în plus să fie compensată cu obligaţia de plată rezultată din decizia de impunere anuală sau cu obligaţii de plată viitoare, după caz. În situaţia în care suma rezultată în plus este mare şi după ce a fost compensată cu obligaţia de plată rezultată din decizia de impunere anuală sau cu obligaţia/obligaţii de plată viitoare, suma rezultată din diferenţă poate fi restituită la cererea beneficiarului.”

  2. La articolul 17 alineatul (4), după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

  f) pentru pacienţii cu afecţiuni oncologice.”

  3. La articolul 17, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  (5) Pentru persoanele care intră în câmpul personal de aplicare a Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 592/2008 pentru aprobarea Normelor metodologice privind utilizarea în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate din România a formularelor emise în aplicarea Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate socială în raport cu lucrătorii salariaţi, cu lucrătorii independenţi şi cu familiile acestora care se deplasează în cadrul Comunităţii, precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, cu modificările şi completările ulterioare, casele de asigurări de sănătate pot întocmi, lunar sau la sfârşitul perioadei de tratament, certificate de incapacitate de muncă, la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data la care a fost primit documentul care certifică incapacitatea de muncă şi durata probabilă a acesteia emis de către medicul/instituţia din statul de tratament.”

  4. După articolul 17 se introduce un nou articol, articolul 171, cu următorul cuprins:

  Art. 171.

  Prin excepţie de la prevederile art. 17 alin. (4), certificatele de concediu medical se pot elibera şi la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 90 de zile, pentru persoanele a căror stare de sănătate a fost grav afectată în urma tragicului eveniment produs în clubul Colectiv din municipiul Bucureşti în data de 30 octombrie 2015″.

  5. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Art. 18.

  (1) Medicul curant din spital eliberează certificatele de concediu medical numai în ziua externării pacientului”.

  6. Articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Art. 20.

  În situaţia în care certificatul de concediu medical se eliberează în data de 1 a lunii cu durată de 30/31 de zile, medicul curant poate elibera certificatul de concediu medical pentru perioada 1-30/1-31 a lunii respective”.

  7. La articolul 241alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  (2) Durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru incapacitate de muncă este cea transmisă de instituţia de la locul de şedere/reşedinţă”.

  8. La articolul 25, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  (2) În cazul menţinerii incapacităţii temporare de muncă pentru aceeaşi afecţiune, concediul medical se poate prelungi de către medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, în caz de internare, în etape succesive de maximum 30/31 de zile calendaristice, până la 90 de zile calendaristice în decursul unui an, socotit de la prima zi de îmbolnăvire”.

  9. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Art. 29.

  În situaţiile prevăzute la art. 26, 27 şi 28, certificatele de concediu medical se eliberează pentru perioade de maximum 30/31 de zile calendaristice numai de medicul curant din unităţile sanitare care acordă asistenţă medicală în specialităţile respective”.

  10. La articolul 30, alineatele (3) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

  (3) La externarea din spital, inclusiv pentru spitalizarea de zi, se poate acorda un concediu medical de la 1 la 7 zile calendaristice, iar în cazuri speciale, cu aprobarea medicului- şef de secţie, până la maximum 21 de zile calendaristice.

  . . . . . . . . . .

  (5) Medicii curanţi din unităţile sanitare cu paturi, care îngrijesc pacienţi cu TBC, SIDA, neoplazii, eliberează certificatele de concediu medical pe durata internării asiguraţilor, iar la externare pot acorda concediu medical până la 30/31 de zile calendaristice. În cazul pacienţilor cu TBC medicii au obligaţia să îndrume pacientul la cabinetul de pneumologie, la care va fi luat în evidenţă.”

  11. Articolul 32 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Art. 32.

  Persoanele asigurate aflate în incapacitate temporară de muncă, care au urmat un tratament în străinătate pentru afecţiuni care nu pot fi tratate în ţară, beneficiază de concediu medical; certificatele de concediu medical se eliberează de medicul curant, cu avizul direcţiilor de sănătate publică, în baza actelor doveditoare traduse şi autentificate, la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în ţară”.

  12. Articolul 33 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Art. 33.

  Asiguraţii care îşi pierd capacitatea de muncă în timp ce se află în altă ţară în interes de serviciu sau în interes personal primesc certificate de concediu medical de la medicul curant, cu avizul direcţiilor de sănătate publică, în baza actelor doveditoare traduse şi autentificate. Aceste certificate de concediu medical se pot elibera retroactiv de către medicii curanţi, în termen de maximum 5 zile de la data obţinerii avizului de la direcţiile de sănătate publică”.

  13. După articolul 331 se introduce un nou articol, articolul 332, cu următorul cuprins:

  Art. 332.

  (1) Prevederile art. 24 nu se fac aplicabile persoanelor prevăzute la art. 32 şi 33.

  (2) Durata de acordare a concediului medical şi a indemnizaţiei pentru incapacitate de muncă este cea transmisă din statul de tratament.”

  14. La articolul 38, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Art. 38.

  (1) Plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate au obligaţia să elibereze asiguratului adeverinţe din care să rezulte numărul de zile de concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni, în vederea acordării certificatelor de concediu medical, conform modelului prevăzut în anexa nr. 19.”

  15. La articolul 43, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  (4) Persoanele cu handicap asigurate beneficiază, la cerere, de concediu pentru sarcină, după luna a 6-a de sarcină, astfel încât durata minimă obligatorie a concediului de lăuzie să fie de 42 de zile calendaristice.”

  16. Articolul 45 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Art. 45.

  (1) Certificatele de concediu medical pentru sarcină se eliberează pentru cel mult 30/31 de zile calendaristice de către medicul de familie sau de către medicul de specialitate obstetrică-ginecologie, care ia în evidenţă şi urmăreşte pe parcursul sarcinii gravida, până la durata maximă prevăzută de lege.

  (2) Certificatul de concediu medical pentru lăuzie se eliberează de medicul curant de specialitate obstetrică- ginecologie din unitatea sanitară unde a născut femeia sau de medicul de familie, pentru perioade de cel mult 30/31 de zile calendaristice. Prelungirea concediului medical pentru lăuzie până la durata maximă prevăzută de lege se face de medicul de familie care are în urmărire lăuza.”

  17. La articolul 50, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  (3) Medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital are dreptul de a acorda concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav, cu durată de cel mult 30/31 de zile calendaristice.”

  18. La articolul 53, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Art. 53.

  (1) Beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav cu afecţiuni care nu pot fi tratate în ţară unul dintre părinţi, tutorele, asiguratul căruia i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare sau în plasament familial şi care însoţeşte copilul la tratament în străinătate”.

  19. La articolul 531alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Art. 531.

  (1) Beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav care primeşte servicii medicale pe teritoriul unui stat membru în UE/SEE /Confederaţiei Elveţiene unul dintre părinţi, tutorele, asiguratul căruia i s-a încredinţat copilul spre creştere şi educare sau în plasament familial şi care însoţeşte copilul.”

  20. Articolul 58 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Art. 58.

  Certificatele de concediu de risc maternal se eliberează de medicul de familie sau medicul de specialitate obstetrică-ginecologie, cu avizul medicului de medicina muncii, pe perioade de maximum 30/31 de zile calendaristice, pe o durată totală de maximum 120 de zile calendaristice, în întregime sau fracţionat, asiguratelor gravide, asiguratelor care au născut recent sau care alăptează.”

  21. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Art. 62.

  În cazul în care, potrivit legii, angajatorul îşi suspendă temporar activitatea sau activitatea acestuia încetează prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege, drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, care s-au născut anterior ivirii acestor situaţii, se achită din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate unde medicul de familie al asiguratului are încheiată convenţie. Pentru aceste situaţii, indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate la care au dreptul asiguraţii, sunt achitate în condiţiile menţinerii concediului medical pentru aceeaşi afecţiune.”

  22. La articolul 77, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  (5) Pe baza referatului aprobat se întocmesc: ordonanţarea de plată, ordinul de plată, borderoul ordinelor de plată prevăzut în anexa nr. 14 sau, după caz, comunicarea de respingere a plăţii prevăzută în anexa nr. 15. În termen de 60 zile de la depunerea cererii de restituire, casa de asigurări de sănătate va efectua plata sumelor aprobate sau va transmite solicitantului comunicarea de respingere a plăţii.”

  23. La articolul 81, alineatele (2) – (9) se abrogă.

  24. La articolul 88, lit. g1) se abrogă.

  25. Articolul 97 se modifică şi va avea următorul cuprins:

  Art. 97.

  Anexele nr. 1-19 fac parte integrantă din prezentele norme.”

  26. În anexa nr. 10, la articolul 5, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:

  f) la a doua constatare de către casele de asigurări de sănătate a nerespectării obligaţiei prevăzute la art. 4 lit. b)”.

  27. Anexele nr. 16 şi 17 la norme se abrogă.

  28. După anexa nr. 18 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 19, al cărei conţinut este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

  Art. II.

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătăţii,
  Patriciu-Andrei Achimaş-Cadariu
  Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
  Vasile Ciurchea

  ANEXĂ(Anexa nr. 19 la norme)

  ANGAJATOR/CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE . . . . . . . . . .

  Nr. de înregistrare . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .

  ADEVERINŢĂ

  Prin prezenta se certifică că domnul/doamna . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . . ., seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cu domiciliul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/judeţul . . . . . . . . . ., are calitate de persoană asigurată pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

  Prezenta adeverinţă are o perioadă de valabilitate de 30 de zile de la data emiterii.

  Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din adeverinţă sunt corecte şi complete.

  Numărul de zile de concediu medical de care persoana asigurată a beneficiat în ultimele 12 luni este de . . . . . . . . . . zile, până la data de . . . . . . . . . ., aferente fiecărei afecţiuni în parte, după cum urmează:

  Cod de indemnizaţie Număr zile concediu medical în ultimele 12 luni
  Reprezentant legal angajator/Preşedinte – director general,
  . . . . . . . . . .

  MODEL Adeverinta pentru concediu medical – valabila din 20.01.2016

  ANEXĂ (Anexa nr. 19 la norme)

  ANGAJATOR/CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE . . . . . . . . . .

  Nr. de înregistrare . . . . . . . . . . data . . . . . . . . . .

  A D E V E R I N Ţ Ă

  Prin prezenta se certifică că domnul/doamna . . . . . . . . . ., CNP . . . . . . . . . ., act de identitate . . . . . . . . .  seria . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., eliberat de . . . . . . . . . . la data de . . . . . . . . . ., cu domiciliul în . . . . . . . . . ., str. . . . . . . . . . . nr. . . . . . . . . . ., bl. . . . . . . . . . ., ap. . . . . . . . . . ., sectorul/judeţul . . . . . . . . . ., are calitate de persoană asigurată pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

  Prezenta adeverinţă are o perioadă de valabilitate de 30 de zile de la data emiterii.

  Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar că datele din adeverinţă sunt corecte şi complete.

  Numărul de zile de concediu medical de care persoana asigurată a beneficiat în ultimele 12 luni este de . . . . . . . . . . zile, până la data de . . . . . . . . . ., aferente fiecărei afecţiuni în parte, după cum urmează:

  Cod de indemnizaţie Număr zile concediu medical în ultimele 12 luni
  Reprezentant legal angajator/Preşedinte – director general,
  . . . . . . . . . .

  Deducerea personala incepand cu 01.01.2016

  Codul fiscal prevede, incepand cu 01.01.2016, in art. 77 – Deducere personală, urmatoarele:

  “(1) Persoanele fizice prevăzute la art. 59 alin. (1) lit. a) şi alin. (2) au dreptul la deducerea din venitul net lunar din salarii a unei sume sub formă de deducere personală, acordată pentru fiecare lună a perioadei impozabile numai pentru veniturile din salarii la locul unde se află funcţia de bază.

  (2) Deducerea personală se acordă pentru persoanele fizice care au un venit lunar brut de până la 1.500 lei inclusiv, astfel:

  (i) pentru contribuabilii care nu au persoane în întreţinere – 300 lei;

  (ii) pentru contribuabilii care au o persoană în întreţinere – 400 lei;

  (iii) pentru contribuabilii care au două persoane în întreţinere – 500 lei;

  (iv) pentru contribuabilii care au trei persoane în întreţinere – 600 lei;

  (v) pentru contribuabilii care au patru sau mai multe persoane în întreţinere – 800 lei.

  Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii cuprinse între 1.501 lei şi 3.000 lei, inclusiv, deducerile personale sunt degresive faţă de cele de mai sus şi se stabilesc prin ordin al ministrului finanţelor publice.

  Pentru contribuabilii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.000 lei nu se acordă deducerea personală.

  (3) Persoana în întreţinere poate fi soţia/soţul, copiii sau alţi membri de familie, rudele contribuabilului sau ale soţului/soţiei acestuia până la gradul al doilea inclusiv, ale cărei venituri, impozabile şi neimpozabile, nu depăşesc 300 lei lunar, cu excepţia veniturilor prevăzute la art. 62 lit. o), w) şi x) şi/sau a pensiilor de urmaş cuvenite conform legii, precum şi a prestaţiilor sociale acordate potrivit art. 58 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

  (4) În cazul în care o persoană este întreţinută de mai mulţi contribuabili, suma reprezentând deducerea personală se atribuie unui singur contribuabil, conform înţelegerii între părţi. Pentru copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentând deducerea personală se atribuie fiecărui contribuabil în întreţinerea căruia/cărora se află aceştia.

  (5) Copiii minori, în vârstă de până la 18 ani împliniţi, ai contribuabilului, sunt consideraţi întreţinuţi.

  (6) Suma reprezentând deducerea personală se acordă pentru persoanele aflate în întreţinerea contribuabilului, pentru acea perioadă impozabilă din anul fiscal în care acestea au fost întreţinute. Perioada se rotunjeşte la luni întregi în favoarea contribuabilului.

  (7) Nu sunt considerate persoane aflate în întreţinere persoanele fizice care deţin terenuri agricole şi silvice în suprafaţă de peste 10.000 m2 în zonele colinare şi de şes şi de peste 20.000 m2 în zonele montane.

  (8) Deducerea personală determinată potrivit prezentului articol nu se acordă personalului trimis în misiune permanentă în străinătate, potrivit legii”.

  In temeiul Cod Fiscal valabil de la 01.01.2016 -Legea 227/2015 - pentru copiii minori ai contribuabililor, suma reprezentand deducerea personala se atribuie fiecarui contribuabil in intretinerea caruia/carora se afla acestia. Pana in 31.12.2015, numai unul dintre parinti putea beneficia de deducere pentru copilul minor, cel ce il avea declarat in intretinere, la societatea unde isi avea functia de baza.
  Incepand cu 01.01.2016, ambii parinti beneficiaza de deducerea personala pentru copii minori, insa numai la functia de baza.